Onze kernwaarden


Ons belangrijkste doel is ervoor te zorgen dat ons handelen, ons onderwijs en onze ondersteuning de leerlingen toerust om zelfbewust hun plek in de maatschappij in te nemen. Dat doen we aan de hand van onze drie kernwaarden:

Authentiek
Wij willen echt en open zijn. Samen optrekken en in de wereld van onze leerlingen staan. Omdat we weten dat we hen het best begrijpen en verder helpen door oprecht te zijn, goed te kijken en naar ze te luisteren. Onze authenticiteit is de basis van alles wat we doen. Een continu proces waarin we elke dag opnieuw leren van de beste voorbeelden op dat gebied, namelijk de leerlingen zelf.

Eigen-wijs
We doen de dingen vooral omdat we geloven in een aanpak waarbij we, binnen de gestelde kaders, de mogelijkheden van elk afzonderlijk kind en jongere centraal stellen. Dat betekent dat we niet altijd de paden kiezen die al begaan zijn. Wij kiezen voor oplossingen die de leerlingen verder helpen in een wereld die continu verandert.

Ambitieus
We gaan geen uitdaging uit de weg, zijn uitermate oplossingsgericht en we zetten door waar anderen opgeven. Daarom zijn we naast coachend, begeleidend en docerend ook ondernemend. Vanuit die rol hebben we de ambitie om het beste uit elk individueel kind en jongere te halen. Vanuit diezelfde ambitie zorgen we ervoor dat we altijd aangesloten zijn op de nieuwste inzichten.

Nieuws 2

Kalender 2