Onze kernwaarden


We zijn trots op onze leerlingen, hun ouders, de medewerkers en onze partners, om het doorzettingsvermogen, de creativiteit en de kracht die zij laten zien. Vanuit onze drie kernwaarden werken wij aan het bereiken van onze doelen. We zijn een toonaangevende mytylschool en willen dat blijven. Dat doen we aan de hand van onze drie kernwaarden:

Eigen-wijs
We doen de dingen vooral omdat we geloven in een aanpak waarbij we, binnen de gestelde kaders, de mogelijkheden van elke afzonderlijke leerling centraal stellen. Wij werken eigenwijs op eigen wijze aan de ambitieuze doelstellingen die wij voor onszelf en de leerlingen formuleren. De uitdagingen die we daarbij tegenkomen, gaan we aan. Dat betekent dat we niet altijd de paden kiezen die al begaan zijn. Wij kiezen voor inventieve en bewezen effectieve oplossingen, die de leerlingen verder helpen in een continu veranderende wereld. Als op een bepaald vlak nog geen onderbouwde methodiek voorhanden is, ontwikkelen we een eigen route. Waar mogelijk werken we mee aan onderzoeken en het delen van de bevindingen
daaruit. Inclusiviteit van onze leerlingen in de maatschappij, op welke manier dan ook, vinden wij belangrijk. We bevorderen inclusiviteit.

Ambitieus
We gaan geen uitdaging uit de weg, zijn oplossingsgericht en we zetten door waar anderen opgeven. Daarom zijn we, naast coachend, begeleidend en docerend, ook ondernemend. Vanuit die rol hebben we de ambitie om het beste uit elke individuele leerling te halen en leggen we de lat hoog voor onszelf. Vanuit diezelfde ambitie zorgen we ervoor dat we altijd aangesloten zijn op de nieuwste inzichten. We zijn een toonaangevende school en willen dat blijven. We willen het excellent doen voor onze leerlingen.

Uitdagend
We staan voor een inclusieve samenleving. Onze kennis en ervaring dragen bij aan contexten waarin elk kind op haar of zijn manier kan opgroeien. We dagen onze leerlingen en onszelf uit om het beste uit zichzelf te halen op cognitief gebied en op het vlak van sociale en persoonlijke ontwikkeling. Onze school is, ook ruimtelijk, zo ingericht dat het een stimulerende leeromgeving is, waarin leerlingen kunnen groeien en zichzelf kunnen ontwikkelen. We dagen onze leerlingen uit om hun grenzen te verleggen en zichzelf te overstijgen. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen gemotiveerd en betrokken zijn en blijven bij het leerproces, zodat zij het beste uit zichzelf kunnen halen en kunnen groeien naar hun volle potentieel.

Nieuws 2

Kalender 2