Eindverslag


Een leerling die de school verlaat, krijgt in ieder geval van ons mee:

  • een eindverslag, dat wordt opgesteld door leerkrachten en de Commissie van Begeleiding;
  • het meest recente ontwikkelingsperspectief;
  • het meest recente psychodiagnostisch onderzoeksrapport;
  • het meest recente leerlingplan, inclusief evaluatie;
  • het onderwijskundig eindverslag.

Nieuws 2

Kalender 2