Mytylschool Gabriel

In het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) staat aangegeven welke voorzieningen de school realiseert om haar leerlingen op te vangen. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de expertise van de school, maar wordt ook rekening gehouden met het specialisme van scholen in het nieuwe samenwerkingsverband. Het totaal van de ondersteuningsprofielen van alle scholen in het samenwerkingsverband moet zorgen voor een dekkend aanbod van de onderwijszorg.

Wij hebben onze ondersteuningsprofielen in 2020 van een update voorzien.

Klik hier voor het Schoolondersteuningsprofiel 2018-2022 van de afdeling SO.

Klik hier voor het Schoolondersteuningsprofiel 2018-2022 van de afdeling VSO.

Nieuws 2

Kalender 2