Organisatie


Onze leerkrachten externe dienst (vroegere ambulant begeleiders) werken structureel in ieder samenwerkingsverband en zorgen zo dat de expertise van de mytylschool ingezet wordt voor kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften, zoals hierboven is vermeld.
Wilt u gebruik maken van de expertise van de leerkrachten externe dienst dan verwijzen wij u naar de intern begeleider en/of de zorgcoördinator van de betreffende school. Zij zijn op de hoogte van de wijze waarop medewerkers van de externe dienstverlening betrokken kunnen worden.

Daarnaast kennen wij de zeer specialistische ondersteuning van een ergotherapeut, fysiotherapeut, maatschappelijk werkende, gedragsdeskundige, vakleerkracht sport en beweging en assistent. Deze is door ieder samenwerkingsverband aan te vragen of in te kopen. De coördinatie van deze specialistische ondersteuning ligt in handen van Anke van de Rijt, en met haar kan contact opgenomen worden voor deze dienstverlening (0738519100).

Nieuws 2

Kalender 2