Externe Dienstverlening


Mytylschool Gabriël ondersteunt middels haar externe dienstverlening kinderen, jongeren en leerkrachten van reguliere scholen in het realiseren en optimaliseren van het onderwijs aan kinderen en jongeren die een ondersteuningsbehoefte hebben van fysiek-medische aard (al dan niet in combinatie met cognitieve en/of sociaal-emotionele behoeften) als gevolg van een lichamelijke beperking of een langdurige ziekte.

De externe dienstverlening van Mytylschool Gabriël beschikt over kennis en expertise op het gebied van onderwijs aan leerlingen met uiteenlopende ziektebeelden of aandoeningen, zoals:
• Cerebrale parese
• Aangeboren en niet-aangeboren hersenletsel
• Spina bifida
• Neuromusculaire aandoeningen
• Metabole aandoeningen
• DCD
• Epilepsie
• Chromosomale afwijkingen
• Oncologische aandoeningen
• Diverse syndromen
• Onverklaarde lichamelijke klachten

Op basis van deze ziekten of aandoeningen worden belemmeringen in het onderwijs ervaren, die leiden tot ondersteuningsbehoeften op het gebied van:
• Leren en ontwikkeling
• Sociale en emotionele ontwikkeling en gedrag
• Communicatieve ontwikkeling
• Fysieke en medische ontwikkeling
• De thuissituatie

Nieuws 2

Kalender 2