Typekanjers van februari 2020

Typediploma 2-2020

Op vrijdag 7 februari deden 6 kinderen eindexamen typen. Naast Gojko Sasic waren dat (op de foto van links naar rechts): Pepijn, Devon, Storm, Tijmen en op de voorgrond Ruben. Alle kinderen ontvingen in bijzijn van ouders klasgenoten en leerkrachten een diploma tijdens de feestelijke diploma-uitreiking. Super goed gedaan! Iedereen van harte gefeliciteerd met het  behalen van je diploma!

Nieuws 2

Kalender 2