Kunstzinnige oriëntatie

portret

Wat een pechjaar, zou je bijna zeggen. Geen Kunst en Techniekweek, de theaterbezoeken werden afgelast, de ‘kunstenaars in de klas’ konden niet komen en de museumbezoeken gingen niet door. En, we zouden het bijna vergeten, de stagiaire van de Academie voor Beeldende Vorming Tilburg, Fleur van den Akker, moest vroegtijdig afscheid nemen van on-ze school. Als je dat allemaal op een rijtje zet word je daar wel een beetje bedroefd van.

Toch hebben we, de leerlingen, volop genoten van de lessen op school. Een grote variatie aan activiteiten, waar onderzoeken centraal stond. We ontdekten dat als het mislukt, je dan toch iets geleerd hebt.
Op de foto’s ziet u verschillende kunstwerken die in de loop van het schooljaar gemaakt zijn.

Voor komend jaar zijn er weer theatervoorstellingen vastgelegd, museumbezoeken gepland en kunstenaars uitgenodigd om de leerlingen in de klas te laten proeven van de mooie cul-tuur die we hebben. Het borrelt weer van ideeën voor de komende Kunst en Techniekweek. Maar, en dat begrijpt u, we houden een slag om de arm, omdat alles in een oogwenk zo-maar anders kan worden.

Momenteel is er een kleine foto-expositie van VSO 34A te zien in de foyer van de school. De leerlingen hebben verschillende typen verzamelingen gefotografeerd die op school aanwe-zig zijn.

Een fijne vakantie, en hou je oren en ogen goed open voor al het moois om je heen. Timmer, knip, plak, film, brei, kook, klei, teken, pruts, fotografeer, klieder en geniet heerlijk in de vakantie.

Veel plezier!
Wim

Nieuws 2

Kalender 2