VSO3-4C

VSO34C1

Onze leerlingen van VSO3-4C zijn thuis supergoed praktisch aan het werk.

Normaal oefenen de leerlingen op school in de leerwerkplekken en op stage praktische vaardigheden en werknemersvaardigheden. Helaas staat dat nu stil…….

Daarom laten we onze leerlingen zoveel mogelijk thuis oefenen met de aangeleerde vaardigheden. Ze zijn de afgelopen weken bezig geweest met taken zoals: kamer opruimen, clubsandwich maken, klusjes in en rondom huis. Op de foto’s een kleine impressie!

Tevens petje af voor alle ouders die deze huiswerkopdrachten zo goed mogelijk begeleiden!We zijn supertrots op al onze leerlingen, hoe ze zich aanpassen aan de situatie en laten zien dat ze de aangeleerde vaardigheden thuis nu uitvoeren. Heel leuk dat deze opdrachten gedeeld worden met foto’s, zodat wij op afstand op de hoogte blijven. Naast praktische opdrachten maken onze leerlingen ook taal-, reken- en SOVA- opdrachten, want die krijgen ze natuurlijk ook! 

Groeten, Romana, Ines, Irene en Loes

Nieuws 2

Kalender 2