SO2-3A

SO23A

De kinderen van SO2-3a zijn thuis allemaal heel goed aan het werk.

Er wordt gewerkt met de weektaak en we videobellen met elkaar.

Het zijn allemaal kanjers en de papa’s en mama’s ook!

Nieuws 2

Kalender 2