SO1A

SO1A

In SO1A zijn muziek en digitale middelen twee favoriete ingangen om met de leerlingen te werken. Door het delen van tips, links en apps geven we input voor in de thuissituatie. Daar wordt door iedereen op zijn eigen manier gebruik van gemaakt om bijvoorbeeld gebaren te leren en met gevarieerde bezigheden gestimuleerd te blijven worden. Om zelf ook met de leerlingen in ‘contact’ te blijven maken we ook zelf filmpjes met gebarenliedjes, zodat de leerlingen bekende gezichten zien en vertrouwde stemmen horen!

Nieuws 2

Kalender 2