De nieuwsbrief op de website


U was gewend om op onze website alle nieuwsbrieven te kunnen teruglezen. Dat kan niet meer in verband met de AVG (de privacy-wet).
Om de nieuwsbrief via de website te openen of om hier het nieuwsbrief archief te bekijken, logt u eerst in als ouder/verzorger van Mytylschool Gabriël. Dit doet u op de volgende manier:
Klik op de website rechtsboven op inloggen en vul de volgende gegevens in:
– Gebruikersnaam: mytyl-ouders
– Wachtwoord: Oudermsg1920!
Daarna kunt u het nieuwsbrief archief openen via Downloads of via het menu Ouders & leerlingen.

Nieuws 2

Kalender 2