Testfase Parro

Parro-Logo

We hebben de afgelopen jaren gewerkt met Klasbord als oudercommunicatiemiddel. We zijn erg tevreden met wat dit ons gebracht heeft aan eenvoudige, directe communicatie met u als ouders van onze leerlingen. Echter: we ervaren ook enkele nadelen aan het gebruik van Klasbord, o.a. dat van de beloofde doorontwikkeling in het programma niet of nauwelijks sprake is. Zo zouden we ook graag ‘één-op-één’ met u willen kunnen communiceren en zouden we ook het inplannen van oudergesprekken verder willen automatiseren. Om die reden hebben we gezocht naar een goed alternatief. We denken dit gevonden te hebben in Parro, wat gekoppeld is aan ons leerlingadministratiesysteem ParnasSys.
Op dit moment testen we Parro in een drietal klassen. Bij een positieve evaluatie van deze pilot (dat zal eind mei duidelijk zijn) gaan we het vanaf komend schooljaar schoolbreed inzetten. Uiteraard krijgt u hiervan ruimschoots op tijd bericht.

Nieuws 2

Kalender 2