Nieuws van de MR

medezeggenschapsraad

Tijdens de vergadering op maandag 25 februari zou Tom Fransen inzicht geven over de huidige stand van zaken en antwoord geven op vragen die van ouders zijn gekomen. Helaas was Tom verhinderd, dus dit naar de volgende vergadering opgeschoven.

De Mytylschool is bezig met een “Q&A”-lijst voor der ouders. Hierin staan de vragen die regelmatig worden gesteld aan school. Door de Q&A-lijst moet het makkelijker en sneller worden om deze informatie te verkrijgen.
Ook gaan we werken aan een vragenlijst waarbij ouders gevraagd wordt om met ideeën te komen, waar de school ouders beter zouden kunnen helpen.
In het verlengde hiervan wordt er gestart met een testfase rondom een nieuwe app om met ouders te communiceren. Dit is op dit moment Klasbord; het programma dat getest wordt heet Parro. Enkele ouders wordt gevraagd om dit te testen.

Wat regelmatig terug komt tijdens de MR is het verzuim binnen de mytylschool. Dit getal is dalende maar nog niet op het gestelde doel van 6%.

Onze volgende vergadering is op maandag 17 juni 2019 van 19.00 tot 20.30 uur. Mocht je deze willen bijwonen, dan ben je van harte welkom! Laat wel even weten als je komt middels ons mailadres mr@mytylschool-gabriel.nl.

Mocht je in de tussentijd nog vragen hebben over zaken die op school spelen, dan kan je deze naar ons mailen op mr@mytylschool-gabriel.nl.

Wij wensen iedereen alvast prettige paasdagen toe!

MR Mytylschool Gabriël

Nieuws 2

Kalender 2