Enquête “Bijdrage in ondersteuning voor leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en familie”

Tevredenheidsonderzoek

Aan alle ouder(s)/verzorger(s) is in februari de enquête “Bijdrage in ondersteuning voor leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en familie” gestuurd. Er zijn 50 enquêtes teruggekomen. De 7 meest voorkomende antwoorden per vraag zijn tijdens de ouderavond aan de ouders gepresenteerd. Ter plekke konden ouders d.m.v. het plakken van stickers aangeven welke onderwerpen hen het meest aanspraken. Hieronder vindt u het overzicht. Datgene waar het meest behoefte aan is staat op plaats 1, 2, 3 en 4!

Wat kunnen wij (laten) organiseren om het voor u en uw gezin makkelijker te maken?
1. Een training voor broertjes/zusjes, een brusjesdag
2. Thema-avonden, workshops over o.a. woonvormen, autisme, seksualiteit, WMO etc.
3. Rondleidingen door school voor betrokkenen en familieleden van een leerling
• Koffieochtend / inloopochtend (1x per periode of specifiek voor een klas)
• Het beschikbaar stellen van ruimtes in de avond voor o.a. ontmoetingen van ouders
• Een communicatiewijzer of sociale kaart met informatie over dagbestedingen in de buurt, buitenschoolse activiteiten etc.
• Een ruilbeurs / rommelmarkt
• Nieuwe ideeën: ontmoeten van ouders van oud-leerlingen

Wat kunnen wij buiten schooltijd (laten) organiseren voor uw zoon/dochter?
1. Een speel- / sportclubje na schooltijd of in het weekend
2. Organiseren van naschoolse workshops / activiteitenmiddagen op het gebied van: creativiteit/knutselen, techniek, muziek, (voor)leesplezier, museumbezoek, activiteiten met dieren, gamen
3. Zwemmen: recreatief en zwemles
4. Activiteiten met familieleden (opa/oma dag, bbq avond, ouder-kind activiteit)
• Voorlichting aan leerlingen over: handicap, lotgenotencontact, woonvormen, uitstroommogelijkheden
• Een jeugdsoos / disco / gamen voor VSO-leerlingen
• Organiseren van voorstellingen, talentenjacht, knoopgala
• Nieuwe ideeën: naschoolse opvanggroep voor EMB, taxi afspreekbus

Ook zullen we binnenkort met de leerlingen in gesprek gaan on hun wensen en ideeën te inventariseren. Wordt vervolgd!

Nieuws 2

Kalender 2