Digitalisering op Mytylschool Gabriël

Digitaal1

De afgelopen jaren heeft de rol van ICT binnen het onderwijs een enorme vlucht genomen. Ook binnen Mytylschool Gabriël heeft dit geleid tot een aantal zichtbare en onzichtbare veranderingen t.o.v. zo’n 7 jaar geleden, toen we ons nieuwe gebouw betrokken. Een paar voorbeelden:
• In iedere klas hangt een digitaal schoolbord;
• We maken volop gebruik van iPads en Chromebooks;
• We hebben een steeds uitgebreider aanbod aan spellen en materialen rondom (o.a.) virtual reality, programmeren en digitaal muziek maken;
• In nagenoeg elke (nieuwe) lesmethode wordt een flink deel van de lesstof digitaal aangeboden; sommige methodes bieden niet eens meer werkboeken; alles gebeurt digitaal. Nieuwe methodes worden bij ons mede op die mogelijkheden geselecteerd;
• We communiceren met u via onze digitale kanalen, zoals Klasbord en deze Nieuwsbrief.

Wat zijn onze plannen voor de komende jaren?
Wij hebben als school het streven om op ICT- en innovatiegebied een plek ‘vooraan in het peloton’ te hebben. Kortom: we gaan mee in nieuwe ontwikkelingen, die we om ons heen zien. Stapsgewijs zullen we de komende paar jaar (in eerste instantie tot 2022, de looptijd van ons actuele schoolplan) inzetten op het aanschaffen en inzetten van o.a. VR-brillen, 3D-printers en apparatuur voor foto- en filmbewerking. Daarnaast breiden we het aanbod aan ‘personal devices’ (de iPads en Chromebooks) stapsgewijs uit, per groep passend bij het aanbod in de klas en de mogelijkheden van de leerlingen.
Tenslotte weten we dat bij dit alles hoort dat we onze leerlingen niet alleen kennis laten maken met de mogelijkheden van digitalisering, maar ook met de bijbehorende gevaren, zoals nepmails, digitaal pesten, phishing en ‘fake news’. We besteden daarom ook extra aandacht aan het gebied mediawijsheid.

Ernst van Nieuwburg
Kwaliteitsmedewerker Onderwijs en ICT

Nieuws 2

Kalender 2