AVG en beeldmateriaal


Langs deze weg willen we u nogmaals informeren over onze regels voor foto- en videogebruik binnen school, zoals deze gelden sinds de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij vragen hiervoor altijd uw toestemming, voor elk specifiek doel (gebruik in Klasbord, Nieuwsbrief, website, etc.) apart. Deze toestemming kunt u op elk moment wijzigen, mocht u dit willen. Wij houden ons altijd aan uw meest recente toestemmingsoverzicht. Ontvangen wij van een leerling twee toestemmingsoverzichten (van de vader en moeder apart), dan houden we ons aan het ‘laagste niveau van toestemming’. Mocht u desondanks het idee hebben dat wij hierin iets over het hoofd zien (wat natuurlijk altijd kan gebeuren), geeft u dit dan aan ons door via de leerkracht van uw kind.
Voor u als ouder/verzorger geldt dat wij u vragen om terughoudendheid bij het maken van foto’s of video’s binnen of rondom de school. Sowieso is het onwenselijk om beeldmateriaal van de school, waarop leerlingen in beeld zijn, te delen via social media. Dat geldt ook voor beeldmateriaal dat u ontvangt via ons oudercommunicatiekanaal Klasbord. Wij rekenen daarbij op uw begrip en medewerking.

Ernst van Nieuwburg
Privacy Officer AVG

Nieuws 2

Kalender 2