Aanvraag leerlingenvervoer schooljaar 2019-2020

Leerlingenvervoer

Jaarlijks vragen ouders/verzorgers van onze leerlingen aan het einde van het schooljaar het leerlingenvervoer voor het nieuwe schooljaar rechtstreeks bij hun woongemeente aan. Steeds meer gemeenten maken hierbij gebruik van een digitaal aanvraagformulier. Wij willen u erop wijzen dat u op het aanvraagformulier aan dient te kruisen dat uw zoon/dochter naar het (Voortgezet) Speciaal Onderwijs gaat (en niet naar het SBO).

Ter onderbouwing van de aanvraag vragen sommige gemeenten nog een aanvullende schoolverklaring, een medische verklaring van de school en/of een afschrift van de Toelaatbaarheidsverklaring (TLV).
U kunt de schoolverklaring, de medische verklaring en/of een kopie van de TLV rechtstreeks aanvragen bij de leerlingadministratie van Mytylschool Gabriël via het volgende e-mailadres: leerlingadministratie@mytylschool-gabriel.nl.

Nieuws 2

Kalender 2