ESF+ 2021-2027

vlag-europees

Een financiële bijdrage van het Europees Sociaal Fonds Plus

Mytylschool Gabriël krijgt een financiële bijdrage vanuit het Europees Sociaal Fonds Plus.
Deze subsidie wordt ingezet op activiteiten om de stap naar arbeid of vervolgonderwijs optimaal te laten verlopen.
Wij zetten het geld in voor stagebegeleiding, extra ondersteuning op de leerwerkplekken en financiering van branchegerichte cursussen.
Het betreft dan:
-Activiteiten, direct gericht op de bevordering van de aansluiting VSO op de arbeidsmarkt
-Activiteiten, direct gericht op het vergroten van de mogelijkheden tot arbeidsinpassing

Nieuws 2

Kalender 2