Zorg in de Klas (ZIK)


Als uw kind meer dan gemiddeld zorg nodig heeft in de klas, moet daar apart zorgbudget voor worden aangevraagd. Dit zorgbudget krijgt u als ouders voor uw kind en kan vanuit verschillende wetten worden gefinancierd:
• Wet Langdurige Zorg (WLZ): hiervoor geeft het CIZ (Centrum Indicatie Zorg) de indicaties af
• Wet op de Jeugdzorg: hiervoor geeft de gemeente een beschikking
• Zorgverzekeringswet (intensieve kindzorg): hiervoor wordt de indicatie afgegeven door uw eigen zorgverzekeraar

We hebben een aantal uitgangspunten geformuleerd bij het inzetten van zorg in de klas:
• zo min mogelijk personen in de klas
• zo veel mogelijk vaste personen in de klas
• zorg in de klas zo veel mogelijk bundelen
• zo min mogelijk verschillende zorgaanbieders in één klas
• zorg in de klas beperken tot het noodzakelijke (i.v.m. bewaking onderwijstijd)
• de keuze voor inzet zorg in de klas ligt bij de Commissie voor de Begeleiding. De input hiervoor komt vanuit de klas, op basis van zorgbehoeftelijsten, en vanuit ouders
• de school werkt hierin samen met de zorgaanbieders die deel uitmaken van Atlent (SWZ en Cello)

Nieuws 2

Kalender 2