Participatiewet en stages


Op 1 januari 2015 is de Participatiewet ingegaan. Iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt niet redt zonder ondersteuning, valt onder de Participatiewet. Het streven is dat in 2026 125.000 banen vrij komen voor deze doelgroep. Bij deze doelgroep hoort ook een gedeelte van onze leerlingen.
Onze school bereidt leerlingen voor op een toekomst na de schoolperiode. Voor toeleiding naar de arbeidsmarkt of een daarmee vergelijkbare dagbesteding is vooral het aanleren van algemene werknemersvaardigheden van belang. Om deze vaardigheden te kunnen trainen en ontwikkelen bieden wij de leerlingen zowel interne als externe stages.
Het doel van de stage is:
• het aanleren van algemene werknemersvaardigheden
• het inzicht geven in eigen grenzen en mogelijkheden
• het vergroten van eigenwaarde
• het opdoen van ervaring in een arbeidssituatie buiten de school

Waarom deze informatie?
Wij willen ons netwerk van bedrijven en organisaties die stageplaatsen kunnen bieden aan onze leerlingen verder uitbreiden.

U kunt daarbij helpen!
Heeft u een bedrijf of werkt u in een bedrijf of organisatie waarin onze leerlingen mogelijk stage kunnen lopen, dan komen wij graag in contact met u of het bedrijf waar u werkt.
Niet alle leerlingen kunnen een volledige functie uitvoeren, maar zijn goed in het uitvoeren van een deel van deze taken. Wij denken graag met u mee over de mogelijkheden binnen uw bedrijf.

Wat kunt u van ons verwachten?
In samenspraak met u wordt vooraf bepaald wat de frequentie en vorm van begeleiding en coaching is die wij vanuit school bieden. Begeleiding en coaching is afhankelijk in welke fase van de stage de leerling zit en welke competenties de leerling bezit.

Neem gerust contact met ons op als u mogelijkheden van stage wil bespreken of vragen heeft.
Wij denken graag met u mee.

Marc van Eijden, stagecoördinator
m.v.eijden@mytylschool-gabriel.nl    
073-8519100     06-38696810              

Miranda van Asseldonk, arbeidstoeleider
m.v.asseldonk@mytylschool-gabriel.nl
073-8519100     06-33312204

Nieuws 2

Kalender 2