Bezoek onderwijsinspectie 2015


Op 26 en 27 maart 2015 heeft de onderwijsinspectie onze school bezocht in het kader van het periodiek kwaliteitsonderzoek. Naar aanleiding van dit onderzoek heeft Mytylschool Gabriël een zogenaamd ‘basisarrangement’ gekregen. Dit betekent dat de inspectie geen reden heeft om het toezicht te intensiveren. De onderwijsinspectie heeft twee aparte rapportages gemaakt, één voor de afdeling SO en één voor de afdeling VSO.

Klik hier voor het inspectierapport voor de afdeling SO

Klik hier voor het inspectierapport voor de afdeling VSO

Nieuws 2

Kalender 2