Update Coronavirus

Coronavirus

Dinsdag 31 maart heeft premier Rutte aangegeven dat de scholen tot en met 28 april gesloten zullen blijven. Deze datum valt in de meivakantie die voor Mytylschool Gabriël loopt tot en met zondag 10 mei. Wederom een ingrijpende beslissing, omdat dit betekent dat het thuisonderwijs voor onze leerlingen voorlopig doorgaat. De sociale contacten moeten tot het minimale worden beperkt; dit is en blijft het advies.
Dit betekent dat alle maatregelen van kracht blijven en wij dus beperkt opvang bieden aan leerlingen. Wij bieden dan opvang en volgen het thuisonderwijsprogramma van de leerling. De leerlingen zitten in samengestelde groepen en krijgen ondersteuning van enkele (dagelijks wisselende) personeelsleden.
Wij bieden deze opvang wanneer:

▪ U en uw partner werkzaam zijn in een vitale beroepsgroep. Werkt één van beiden in een vitale beroepsgroep, dan moet er in principe zelf opvang worden geregeld. Als dat niet lukt, dan mag u uw zoon of dochter alsnog naar school brengen;
▪ Kinderen in een onveilige thuissituatie verkeren, of kinderen die thuis meer begeleiding nodig hebben, dan geboden kan worden. In beide gevallen kan school als het thuis niet lukt een (deel van de) oplossing zijn. Om dit goed te beoordelen, wordt de leerling besproken in de Commissie voor de Begeleiding. Hierin zitten de gedragsdeskundigen, maatschappelijk werker en schoolleider. Indien nodig wordt ook een arts om advies gevraagd, omdat de opvang op school extra risico meebrengt voor de gezondheid van uw zoon of dochter. De Commissie voor de Begeleiding beoordeelt samen met u wat er nodig is en op welk manier dit kan worden georganiseerd.
▪ Valt uw zoon of dochter onder een van bovengenoemde categorieën voor opvang, dan blijft de belangrijkste richtlijn dat uw zoon of dochter niet mag hoesten, verkouden mag zijn of koorts mag hebben. Ook wanneer een gezinslid koorts heeft of verkouden is, mag uw kind de school niet bezoeken. Wanneer alle gezinsleden 24 uur klachtenvrij zijn, mag hij of zij weer komen.

Het thuisonderwijs heeft afgelopen 2 weken goed vorm gekregen. Afgelopen weken is er in de meeste groepen ingezet op het behoud van kennis. Er is dus veel leerstof behandeld, waarbij er ingezet is op het herhalen van dat wat de leerlingen eerder hebben geleerd. Voor een aantal groepen zal dit de komende weken anders worden. Omdat dit per groep verschillend is, wordt u daar door de leerkracht over geïnformeerd. De periode van 27 april tot en met 8 mei is het meivakantie en zullen de leerlingen geen opdrachten voor thuisonderwijs krijgen en ook niet op tweede paasdag op maandag 13 april.

Tot slot heeft het besluit van premier Rutte ons ook doen besluiten om een aantal activiteiten te annuleren: de Koningsspelen op 17 april, de open dag Atlent op 18 april en de schoolreis op 20 mei.

Op de website van de Rijksoverheid worden de meest gestelde vragen en antwoorden steeds geactualiseerd.

Hier vindt u een overzicht van maatregelen voor scholen en kinderopvang van de Rijksoverheid per 15 maart 2020.

Tot slot vragen we ook u vanuit uw eigen verantwoordelijkheid te handelen en de richtlijnen van het RIVM te volgen.

Heeft u vragen, neem dan contact op met Inge Oelen (i.oelen@mytylschool-gabriel.nl) of Karel Pelger (k.pelger@mytylschool-gabriel.nl).

Met vriendelijke groet,

Inge Oelen
Directeur-bestuurder

Nieuws 2

Kalender 2