Even voorstellen: Gerard Kusters

Gerard Kusters

Beste ouders en verzorgers,

Zoals u weet, ben ik sinds 1 april ad interim bestuurder van Mytylschool Gabriël. Een bijzonder voorrecht om, na 44 jaar werken op Mytylschool Roosendaal, nog twee dagen in de week te mogen werken in het Mytylonderwijs. En wel op de school van jullie kinderen! Een fantastisch team én gebouw. Ik ken de ontwikkelingen door de vele collegiale contacten die ik heb gehad met Inge Oelen, haar voorgangers en verschillende medewerkers.

Gegrepen door doelgroep
Mijn hele arbeidsperiode ben ik volledig gegrepen door de meest fantastische doelgroep die ik me kan voorstellen. Het blijft geweldig om samen de ontwikkeling van leerlingen met een beperking te kunnen verbeteren. Temeer, omdat dit alleen maar kan door goede samenwerking met alle vakgebieden rondom het kind en zijn of haar gezin. Dit blijft een mooie uitdaging in de steeds complexer wordende samenleving. Veel werkzaamheden heb ik mede daarom ook landelijk gedaan voor het Mytylonderwijs.

Privé
Ik woon in Roosendaal, ben getrouwd, heb twee kinderen en twee kleinkinderen. Mijn hobby’s, waarvoor ik steeds meer tijd ga krijgen, zijn fotografie, lezen, koken, piano spelen, met de hond wandelen en natuurlijk onze kleinkinderen Simon en Ruben van 7 en 5 jaar.

Twee dagen per week
Mijn werkperiode op Mytylschool Gabriël duurt tot de komst van de nieuwe directeur-bestuurder en is slechts twee dagen per week. In deze korte periode zal ik er in ieder geval voor zorgen dat alle bestuurlijke zaken doorgang vinden.
Dat zal ik veel doen met ondersteuning van de administratieve en facilitaire medewerkers. Voor de belangrijkste school- en onderwijsontwikkelingen heb ik nauw contact met Igna van der Cammen en Helma van Gelderen, schoolleiders.

Deur altijd open
Het allerbelangrijkste is natuurlijk dat het onderwijs op dezelfde goede manier door blijft gaan. Dat we goed in gesprek blijven met u en dat u vertrouwen houdt en op de hoogte blijft van de ontwikkelingen van uw kind. Dat vertrouw ik de medewerkers, met allemaal hun eigen deskundigheid, natuurlijk helemaal toe!

Hebt u vragen of behoefte aan een gesprek? Spreek mij gerust aan. Meestal ben ik op dinsdag en donderdag aanwezig!

Ik wens u en alle leerlingen een goede voortzetting van het schooljaar toe!

Een hartelijke groet,

Gerard Kusters
directeur-bestuurder a.i.

Nieuws 2

Kalender 2