Evaluatie 5-gelijke-dagen-model

Enquete1

In schooljaar 2018-2019 zijn wij als school overgestapt op 5 dagen met gelijke lestijden.
Afgelopen weken hebben wij u gevraagd mee te doen aan een evaluatie van het 5-gelijke-dagen-model. We zijn na ruim een jaar benieuwd of deze schooltijden voor uw zoon of dochter een positief of een negatief effect hebben.
83 ouders/verzorgers hebben gereageerd. Zoals u op de afbeelding kunt zien, geeft meer dan de helft (53%) aan een positief effect te ervaren. De positieve reacties zijn meestal dat het rooster meer rust en regelmaat geeft voor de kinderen. De negatieve beoordelingen (13,3%) gaan vaak over het missen van de vrije woensdagmiddag of de vermoeidheid van uw zoon of dochter.
Wanneer u zorgen hebt over vermoeidheid van uw zoon of dochter, bespreek uw zorgen dan met de leerkracht en/of de gedragsdeskundige. Samen zoeken we naar een passende oplossing.
Ook onder personeel is de evaluatie uitgevoerd. We zien dat de meerderheid positieve ervaringen aangeeft na invoering van het 5-gelijke-dagen-model.
Wij zijn uiteraard blij dat het effect vooral positief is en hebben dan ook samen met de medezeggenschapsraad geconcludeerd dat er geen aanvullende afspraken bij dit model nodig zijn.

Inge Oelen
directeur-bestuurder

Nieuws 2

Kalender 2