Wie goed doet, goed ontmoet


Dit spreekwoord is door mijn ouders altijd nageleefd en heeft daarmee een ook mij op een positieve manier ‘besmet’. Recentelijk hoorde ik over een onderzoek naar wat ons mensen gelukkig maakt. Uit onderzoek blijkt dat iets kopen voor een ander ons gelukkiger maakt dan iets kopen voor ons zelf. Voor jezelf geeft het een kort geluksgevoel en voor een ander een lang geluksgevoel.
Op school hebben wij op verschillende manieren aandacht voor de sociale ontwikkeling van uw zoon of dochter. De hele dag door zijn er momenten waarop we ze betekenisvol leren wat hun eigen gedrag betekent voor een ander. Dit kan in speciale lessen zijn, maar gebeurt toch ook vooral terwijl ze leren, spelen, ondeugend zijn of elkaar helpen.

In deze nieuwsbrief kunt u lezen wat de uitkomsten zijn van het tevredenheidsonderzoek wat onder ouders en medewerkers is uitgezet. Ook hebben leerlingen vragen ingevuld die ons vertellen hoe veilig zij zich voelen op school. Ik ben enorm blij en trots dat u als ouders ons als school en de samenwerking tussen u en school met een 7,9 heeft gewaardeerd. Daarbij komt dat leerlingen zich over het algemeen veilig en gewaardeerd voelen op school. Mooie inzichten om een jaar mee af te sluiten.
De onderzoeken geven ons ook suggesties en aanknopingspunten om te verbeteren en te ontwikkelen. Hierover leest u ook in deze nieuwsbrief. Wij zullen dit komend jaar dan ook samen met u op gaan pakken.

Iets geven maakt gelukkig en wie goed doet, goed ontmoet; daar begon ik deze inleiding mee. De overeenkomst met het onderwijs aan uw kind en de samenwerking met u als ouders zit er voor mij in dat, wanneer we samenwerken en daarbij rekening houden met de ander, dit leidt tot bijzondere ontmoetingen. Ontmoetingen die zorgen voor begrip en verbeteringen van het onderwijs en de zorg voor uw zoon of dochter. En dat maakt iedereen gelukkig!
Ik wens u hele fijne feestdagen en een gelukkig 2019!

Inge Oelen
Directeur-bestuurder Mytylschool Gabriël

Nieuws 2

Kalender 2