Lid Raad van Toezicht


Gezien de profilering en de aanwezige deskundigheid op dit moment, zoeken wij per 1 februari 2019 een

Lid Raad van Toezicht

met:
• Bestuurlijke ervaring in onderwijs en een toekomstgerichte en ondernemende visie
• Onderwijskundige deskundigheid
• Een relevant netwerk in de onderwijssector

INLICHTINGEN EN VERDERE PROCEDURE
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Huub Snijders, voorzitter Raad van Toezicht, telefoon 06 29 03 87 39.
Uw reactie ontvangen wij graag uiterlijk 17 december 2018.
U kunt deze mailen naar c.lambrichts@mytylschool-gabriel.nl.

De 1e gespreksronde vindt plaats op dinsdag, 8 januari 2019.

U vindt hier de volledige advertentie.

Geen Acquisitie

Nieuws 2

Kalender 2