Tevredenheidsonderzoek

Tevredenheidsonderzoek

Omarm het moment!
Een prettige sfeer op school, contact van school met ouders, goed onderwijs en duidelijke herkenbaarheid in onderwijsland. Dat zijn een paar ‘uitblinkers’ die uit het tevredenheidsonderzoek van mytylschool Gabriël naar voren komen. Op onderling kennis delen, vernieuwende ICT, maatschappelijke ontmoetingen en werkdruk kunnen we nog meer bereiken. Gelukkig staan deze onderwerpen al in ons jaarplan voor 2019, zodat daar veel aandacht voor is. Daarnaast kiezen we voor inspelen op kansen die zich zomaar voor kunnen doen: omarm het moment!

Uitkomsten bespreken
Een gezelschap van circa 15 mensen boog zich begin december over de uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek: ouders uit de MR, intern begeleiders, onderwijzend personeel, medewerker externe dienst, ondersteuning en management gingen onder leiding van B&T (uitvoerder onderzoek) aan de slag. De aanwezigen lazen ter plekke de uitslagen en bepaalden samen welke onderwerpen interessant waren om verder te bespreken. Er werd geschreven, besproken, verdiept en bevraagd.
Het onderzoek is gehouden onder diezelfde groepen mensen, aangevuld met organisaties waar we mee samenwerken. Onderwerpen zijn de sfeer op school en de doelen waar we als school aan werken: zelfbewuste leerlingen, onderscheidend en eigentijds, kansen zien en ondernemen en sterker door samenwerken. Ontzettend fijn dat veel mensen de moeite hebben genomen het in te vullen!

Positieve resultaten
Over het geheel zijn de resultaten positief. Medewerkers geven gemiddeld een rapportcijfer van 7,6 en ouders een 7,9. De cijfers liggen vrijwel allemaal wat hoger dan die bij andere scholen in het speciaal onderwijs.
Een aantal uitslagen roept ook vragen op. Hoe kan het dat de scores op één onderwerp soms zo verschillend zijn? Vat de ene groep de vraag anders op dan de andere, of beoordelen zij de situatie anders? We gaan dat verder uitzoeken.

Jaarplan 2019
Al pratend hebben we meer inzichten gedeeld. Bijvoorbeeld dat de onderwerpen die meer aandacht van ons vragen al in het jaarplan voor 2019 staan. Dat bevestigt mooi dat we de goede dingen aanpakken. Bovendien hebben we daardoor het hele jaar aandacht voor deze punten. Dat is beter dan dat we een min of meer losse actie doen.
Ook was er veel bevlogenheid over ‘maatschappelijke ontmoetingen’; leerlingen in contact brengen met leerlingen van regulier onderwijs en meer stage- en werkplekken buiten school zoeken bijvoorbeeld. In de praktijk is dat overigens nog wel eens lastig.

Onderzoek leerlingen
Onder leerlingen is een apart onderzoek gehouden, over sociale veiligheid op school. Dit gebeurt op alle scholen in Nederland. Vragen gaan over het schoolklimaat; vind je het leuk en fijn op school of ben je juist bang, wat vind je van je docent en word je gepest? Over het algemeen levert dit goede scores op. Rond de 3.3, waar je maximaal 4 punten kunt geven.

Hoe verder
De uitkomsten van het leerlingenonderzoek bespreken we in januari in de klas. Als het nodig is gaat de klas aan de slag met de onderwerpen die daar spelen.
Met medewerkers en MR bespreken we de onderwerpen die we nu hebben gehaald uit het onderzoek onder collega’s en organisaties waar we mee samenwerken. Vragen zijn: herkennen jullie de onderwerpen? En zijn er punten waar we als eerste mee aan de slag moeten gaan?

Kort nadenken en dan doen!
In de tussentijd kunnen we ook al wat doen. Onderwerpen als ‘maatschappelijke ontmoetingen’ of ‘werkdruk’ hebben niet één oplossing. Veel heeft te maken met onze eigen houding, de keuzes die we maken en de kansen die we benutten. Wat wel duidelijk is: de bevlogenheid en het werkplezier zijn een goede motor om dingen te bereiken.
Een aanpak van kort nadenken en dan vooral dóen past goed bij onze school. Er gebeurt ook al best veel. Daarom hebben we afgesproken: zie je een kans, spring er op in en omarm het moment. Al doende bereiken we samen steeds meer!

Nieuws 2

Kalender 2