Bericht van de MR

medezeggenschapsraad

Bij de vergadering van maandag 19 november jl. hebben we eerst een nieuw MR-lid vanuit de personeelsgeleding welkom geheten: Lucy Schoon. We wensen haar veel succes!
We hebben de tussentijdse rapportage besproken. Een positief punt hierin is dat de het lijkt alsof het ziekteverzuim aan het dalen is, maar het blijft ook nog steeds een aandachtspunt. Verder lopen de in- en uitgaven op schema.

Voor het komende jaar zijn er 2 beleidsvoornemens:
1. Personeel: uitbreiding en het intern opleiden van zij-instromers;
2. Ruimte voor zelfstandig leren en spelen.
Er is het komende jaar ruimte voor een kleine personeelsuitbreiding, waar en hoe dit ingezet wordt, wordt de komende maand nog beschreven.
De MR heeft ingestemd met de begroting voor 2019.

Vanuit de oudergeleding is de vraag gesteld of volgend jaar met de toewijzing van de studiedagen ook een dag op 6 december toegewezen kan worden en of er eenduidig gecommuniceerd kan worden wat er gedaan wordt rondom Sinterklaas- en Kerstvieringen (de brief hierover is reeds uitgegaan naar alle ouders).

Onze volgende vergadering is op maandag 25 Februari 2019 van 19.00 tot 20.30 uur. Mocht je deze willen bijwonen, dan ben je van harte welkom! Laat wel even weten als je komt middels een bericht naar ons mailadres mr@mytylschool-gabriel.nl.
Mocht je in de tussentijd nog vragen hebben over zaken die op school spelen, dan kan je deze naar ons mailen op mr@mytylschool-gabriel.nl.

Wij wensen iedereen prettige feestdagen en een goed, gelukkig, gezond en geweldig 2019 toe!

MR Mytylschool Gabriël

Nieuws 2

Kalender 2