Mytylschool Gabriel
Home > Organisatie > Organisatiestructuur Mytylschool

Organisatiestructuur Mytylschool

Bestuur, managementteam en Raad van Toezicht

De afgelopen jaren zijn er voor het onderwijs verschillende afspraken vastgelegd om goed bestuur te waarborgen. Daarbij gaat het erom dat de school op een transparante manier wordt bestuurd en dat er sprake is van deugdelijke bedrijfsvoering. Een belangrijk beginsel is de scheiding van het bestuur en het toezicht.

Mytylschool Gabriël staat onder bevoegd gezag van de Stichting Gabriël. Dit bevoegd gezag wordt gevormd door de directeur-bestuurder van de school. Zij is belast met de bestuurlijke, onderwijskundige en organisatorische leiding. Bovendien is zij verantwoordelijk voor het beleid van de school.

De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

In de praktijk vormt het managementteam de dagelijkse leiding.

Directeur-bestuurder:
Mevrouw I.B. (Inge) Oelen

De Raad van Toezicht:
De heer drs. W. (Wim) Peters – voorzitter
Mevrouw M. (Maud) Brouns
Mevrouw N. (Nanette) Raaijmakers
De heer J.H. (Hans) Schapenk
De heer H. (Haske) van Veenendaal

Het managementteam:
Mevrouw Inge Oelen – directeur-bestuurder
Mevrouw Igna van de Cammen – teammanager VSO
Mevrouw Helma van Gelderen – teammanager SO

Terug naar boven

Nieuws 2

Kalender 2