Mytylschool Gabriel
Home > Onderwijs > Voor de schoolverlaters

Voor de schoolverlaters

Voorlichting werk en mogelijkheden

Terug naar boven

Eindverslag

Een leerling die de school verlaat, krijgt in ieder geval van ons mee:

  • een eindverslag, dat wordt opgesteld door leerkrachten en de Commissie voor de Begeleiding;
  • het meest recente ontwikkelingsperspectief;
  • het meest recente psychodiagnostisch onderzoeksrapport;
  • het meest recente leerlingplan, inclusief evaluatie;
  • het onderwijskundig eindverslag.
Terug naar boven

Nazorg

Leerlingen die het VSO bij ons afronden bieden we tot twee jaar na vertrek nazorg aan.
De arbeidstoeleider of maatschappelijk werkende neemt contact op met de (ouders van de) leerling en informeert of de dagbesteding of arbeid naar verwachting verloopt. Bij hulpvragen kunnen we verwijzen naar een geschikte instantie.
Uiteraard kunnen leerlingen en ouders met vragen over vervolgonderwijs, arbeid of dagbesteding ook contact met ons opnemen.

Terug naar boven

Nieuws 2

Kalender 2