Mytylschool Gabriel
Home > Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Examens en schooldiploma VSO

Op de VSO afdeling werken we met IVIO examens. Indien leerlingen bij de Cito toetsen in januari aangetoond hebben dat ze niveau 1F, 2F of 3F behalen op de domeinen Nederlands, Rekenen of Engels, worden zij ingeschreven voor de IVIO examens. Ze kunnen dan een officieel erkend diploma behalen voor het vak waar zij examen in hebben gedaan.
Daarnaast wordt vanaf dit schooljaar aan de uitstromende VSO leerlingen een schooldiploma of schoolcertificaat uitgereikt. Dit geeft de leerlingen meer erkenning en zorgt voor meer kansengelijkheid.

In de regio Noordoost-Brabant is voor alle VSO-scholen gezamenlijk het ‘Reglement diploma VSO uitstroomprofiel dagbesteding’ en het ‘Reglement diploma VSO uitstroomprofiel arbeid’ opgesteld. Hierin worden in algemene zin de gestelde eisen en de te volgen procedure beschreven om te diplomeren in deze uitstroomprofielen van het VSO. Het reglement is vastgesteld door het bevoegd gezag van de school en op te vragen bij de schoolleider.

Leerlingen moeten voor het behalen van een diploma aan de volgende eisen voldoen:
• Een leerling is tenminste 95% aanwezig gedurende zijn vso-schoolloopbaan. Het percentage wordt berekend over het aantal uren dat de leerling binnen zijn mogelijkheden aanwezig kon zijn op school en is vastgelegd in het ontwikkelingsperspectief (OPP).
• De leerling en school werken gedurende de schoolloopbaan aan het portfolio. Hierin wordt de ontwikkeling van de leerling zichtbaar gemaakt. In de examencommissie wordt besproken of het portfolio voldoet aan alle eisen voor het diploma.
• Wanneer de leerling aan alle voorgaande onderdelen voldoet, volgt er voor de leerlingen die het diploma arbeid gaan behalen een afsluitend examengesprek (feitelijk zijn ze dan al geslaagd).

Als een leerling niet aan de gestelde diploma eisen kan voldoen, dan ontvangt de leerling een certificaat.
Het diploma geeft geen instroomrecht in het vervolgonderwijs. De waarde zit in de resultaten die de leerling heeft behaald, de erkenning voor de leerling en de ouders en de herkenbaarheid van de verschillende onderdelen voor de aanbieders van dagbesteding.
Het diploma en het certificaat tonen aan welke ontwikkeling de leerling tijdens zijn schoolloopbaan heeft doorgemaakt; de leerling rondt het Voortgezet Speciaal Onderwijs hiermee af.

Terug naar boven

Infectieziekten en hoofdluis

Infectieziekten
Bij een klein aantal leerlingen is de weerstand tegen infectieziekten beperkt. Dat komt o.a. door een neveneffect van hun aandoening of gebruik van medicijnen. Dat vraagt om maatregelen van ons, o.a. bij de verzorging van deze leerlingen. Vaak zijn dat hygiënemaatregelen. Een voorbeeld daarvan is het handen wassen, het reinigen van meubilair en sanitair. Maatregelen, die we moeten opschalen wanneer er in de school of in de omgeving van schoolkinderen iemand is met een infectieziekte. Denk daarbij aan buikgriep, krentenbaard, mazelen, rodehond, waterpokken en andere kinderziektes. Daarom is het van belang dat wij het weten als uw kind of iemand in uw gezin een infectieziekte heeft, zodat wij maatregelen kunnen nemen. Wilt u dit in zo’n situatie doorgeven aan de leerkracht/onderwijsassistent van uw kind?

Hoofdluis
Na iedere vakantie controleren we onze leerlingen op hoofdluis. Als we hoofdluis constateren bij uw kind, nemen we contact op met u op en vragen we uw kind hiervoor te behandelen. Klas- en taxigenoten en hun ouders worden op de hoogte gebracht, zodat zij kunnen helpen verdere verspreiding te voorkomen. Als u hoofdluis bij uw kind constateert, wilt u dit dan melden aan de medewerkers van de klas?

Terug naar boven

Bericht van de Elzengaard

Binnen de OPK de Elzengaard zijn nieuwe ontwikkelingen. We hebben besloten dat we een pubergroep gaan starten voor jongeren met (Z)EMB. Met deze pubergroep willen we voor jongeren en hun ouders een meer soepele overgang organiseren naar dagbesteding voor volwassenen. De groep zal gehuisvest worden binnen Dagcentrum Eygenweg van Cello, maar een onderdeel van de Elzengaard blijven.

Helaas heeft dit ook consequenties voor groep Oranje. De Elzengaard heeft na deze verhuizing nog maar één EMB-groep over; deze blijft op de hoofdlocatie van de Elzengaard.
Op dit moment is nog geen definitief besluit genomen over wel of geen behoud van de locatie binnen Atlent. Er wordt bekeken of er andere kansen of ideeën zijn om in het gebouw samen te blijven werken. Dit zal later in dit schooljaar duidelijk worden.

Hartelijke groet,

Karin Brouwers
Manager Zorg en Dienstverlening
Kind, Gezin en Jeugd
Cello Zorg

Terug naar boven

Ouder- en jeugdsteunpunt

Ouder- en jeugdsteunpunt 30 06: duidelijkheid over passend onderwijs
Heeft u vragen over passend onderwijs, wilt u advies of praten met iemand die met u meedenkt? Dan kunt u terecht bij de school of bij Ouder- en jeugdsteunpunt 30 06. De website is www.ouderjeugdsteunpunt3006.nl.
Op de website vindt u informatie over passend onderwijs die toegankelijk, leesbaar en begrijpelijk is. De informatie bestaat vooral uit veel gestelde vragen en antwoorden, voor zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs. U vindt er ook uitleg van begrippen en handige links. En wilt u een vraag stellen? Dan kunt u contact opnemen met ouder- en jeugdsteunpunt 30 06.

Terug naar boven

Kinderboekenweek: Gi-ga-groen!

Van 5-16 oktober vindt de jaarlijkse Kinderboekenweek weer plaats, met als thema:

GI-GA-GROEN!!!

In deze week zijn er op school verschillende activiteiten. We verklappen nog niet alles, maar een tip van de sluier lichten we graag op. Zo zal het prentenboek ‘Een fijn plekje’ voorgelezen worden door onze (nog steeds nieuwe) directeur Bas. Verder gaan we werken met het greenscreen en gaat Jan de tuinman met leerlingen aan de slag. Precies: in het groen!

De rest verklappen we nog niet. Alvast veel plezier allemaal!

Terug naar boven

Even voorstellen: Gerard Kusters

Beste ouders en verzorgers,

Zoals u weet, ben ik sinds 1 april ad interim bestuurder van Mytylschool Gabriël. Een bijzonder voorrecht om, na 44 jaar werken op Mytylschool Roosendaal, nog twee dagen in de week te mogen werken in het Mytylonderwijs. En wel op de school van jullie kinderen! Een fantastisch team én gebouw. Ik ken de ontwikkelingen door de vele collegiale contacten die ik heb gehad met Inge Oelen, haar voorgangers en verschillende medewerkers.

Gegrepen door doelgroep
Mijn hele arbeidsperiode ben ik volledig gegrepen door de meest fantastische doelgroep die ik me kan voorstellen. Het blijft geweldig om samen de ontwikkeling van leerlingen met een beperking te kunnen verbeteren. Temeer, omdat dit alleen maar kan door goede samenwerking met alle vakgebieden rondom het kind en zijn of haar gezin. Dit blijft een mooie uitdaging in de steeds complexer wordende samenleving. Veel werkzaamheden heb ik mede daarom ook landelijk gedaan voor het Mytylonderwijs.

Privé
Ik woon in Roosendaal, ben getrouwd, heb twee kinderen en twee kleinkinderen. Mijn hobby’s, waarvoor ik steeds meer tijd ga krijgen, zijn fotografie, lezen, koken, piano spelen, met de hond wandelen en natuurlijk onze kleinkinderen Simon en Ruben van 7 en 5 jaar.

Twee dagen per week
Mijn werkperiode op Mytylschool Gabriël duurt tot de komst van de nieuwe directeur-bestuurder en is slechts twee dagen per week. In deze korte periode zal ik er in ieder geval voor zorgen dat alle bestuurlijke zaken doorgang vinden.
Dat zal ik veel doen met ondersteuning van de administratieve en facilitaire medewerkers. Voor de belangrijkste school- en onderwijsontwikkelingen heb ik nauw contact met Igna van der Cammen en Helma van Gelderen, schoolleiders.

Deur altijd open
Het allerbelangrijkste is natuurlijk dat het onderwijs op dezelfde goede manier door blijft gaan. Dat we goed in gesprek blijven met u en dat u vertrouwen houdt en op de hoogte blijft van de ontwikkelingen van uw kind. Dat vertrouw ik de medewerkers, met allemaal hun eigen deskundigheid, natuurlijk helemaal toe!

Hebt u vragen of behoefte aan een gesprek? Spreek mij gerust aan. Meestal ben ik op dinsdag en donderdag aanwezig!

Ik wens u en alle leerlingen een goede voortzetting van het schooljaar toe!

Een hartelijke groet,

Gerard Kusters
directeur-bestuurder a.i.

Terug naar boven

Afscheid van Inge

Per 1 april (geen grap) heeft onze directeur-bestuurder Inge Oelen afscheid genomen van Mytylschool Gabriël. Inge heeft een nieuwe baan als directeur-bestuurder bij Fectio, een scholenstichting in Houten en omstreken.

Wij wensen Inge heel veel succes bij haar nieuwe baan en bedanken haar voor alles wat zij de afgelopen jaren heeft gedaan en betekend voor Mytylschool Gabriël.

Terug naar boven

Dag Sinterklaas!

Vrijdag 3 december was het dan eindelijk zo ver: het bezoek van Sinterklaas en zijn Pieten op Mytylschool Gabriël. We hebben het feest anders moeten vieren vanwege de coronamaatregelingen, maar we kijken terug op een geslaagd Sinterklaasfeest. We hebben veel plezier gehad met elkaar! Natuurlijk hadden Sinterklaas en de Pieten ook nog cadeautjes meegenomen voor de leerlingen. Hierbij een impressie van deze feestelijke dag! Hopelijk tot volgend jaar!

Terug naar boven

Ouderavond Online

Op dinsdag 23 maart jl. hadden we een heuse primeur: onze allereerste online ouderavond! De reden erachter (de Corona-crisis) is minder leuk, maar de avond zelf mogen we zeker succesvol noemen.

Bij de ouderavond hebben we samengewerkt met het (nieuwe) platform ‘Virtual Meet’. Dit platform stelde ons allereerst in staat om de ouderavond überhaupt door te laten gaan, maar ook om hiermee een grote groep ouders en andere betrokkenen te bereiken. Waar onze ouderavonden normaal gesproken zo’n 80 bezoekers trekken, stopte de teller nu bij 180. Tel daarbij op de druk bezochte presentaties, de veelgebruikte chats en de overwegend zeer positieve feedback en we kunnen spreken van een veelbelovende eerste ervaring. Uiteraard zijn er ook verbeterpunten te noemen. Zo willen we het de volgende keer duidelijker maken met wie u aan het chatten bent; dat was nu soms niet helder. Daarnaast kunnen we ook de presentaties zelf nog wat professioneler vormgeven en zoeken we naar mogelijkheden voor meer live interactie tijdens de avond.

Op dit moment is het nog steeds mogelijk om de presentaties terug te kijken: tot 1 mei staat de ouderavond nog online. En hoewel we, zodra het weer kan, toch ook weer graag een live ouderavond willen houden, biedt deze ervaring ons veel extra mogelijkheden, die we in de toekomst zeker willen gaan benutten.

Anke van de Rijt en Ernst van Nieuwburg

Terug naar boven

Bezoek minister Slob

Op 10 maart 2021 kregen we bezoek van demissionair minister Slob. Hij kwam onze sneltestlocatie bekijken; de eerste sneltestlocatie in een school voor Speciaal Onderwijs in Nederland.

Daarnaast heeft hij een bezoek gebracht aan enkele klassen, zodat hij een goed beeld kreeg van onze vorm van onderwijs. Met de leerlingen van SO45E ging hij nog in discussie over de komende verkiezingen. Al op de terugweg naar Den Haag had minister Slob een mooie reactie via Twitter gereed.

Dezelfde avond waren we uitgebreid te zien bij het RTL-nieuws, terwijl we de volgende ochtend de voorpagina van het Brabants Dagblad sierden.

Terug naar boven

Nieuws 2

Kalender 2