Vervoer


Schoolvervoer
Ouders krijgen voor hun kind een vergoeding van de gemeente voor het schoolvervoer. Dit heet leerlingenvervoer. De vergoeding betreft een bekostiging voor het eigen vervoer naar school, het reizen met het openbaar vervoer of het reizen met het taxivervoer (oftewel: aangepast vervoer).

Taxivervoer
Bij uw gemeente kunt u taxivervoer voor uw kind aanvragen. De taxibedrijven die onze leerlingen vervoeren zijn op de hoogte van onze lestijden en vakanties. Bij ziekte van uw kind moet u zelf het taxibedrijf waarschuwen en ook als uw kind weer beter is. Bij vragen of klachten over het taxivervoer kunt u terecht bij het taxibedrijf. Bij aanhoudende klachten kunt u zich richten tot de gemeente waarin u woont. Daarnaast is de ouderraad geïnteresseerd in de klachten. Zij probeert via contacten met de vervoerder de kwaliteit te beïnvloeden. Als de leerkracht knelpunten signaleert rond het vervoer, wordt hierover contact opgenomen met de schoolleider. Die zal in samenspraak met ouders en de klas bekijken wat er nodig is om de problemen op te lossen.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de Verordening Leerlingenvervoer. Zij kunnen hierin hun eigen accenten aanbrengen. In ‘s-Hertogenbosch werken gemeente, ouders en scholen bijvoorbeeld samen om te bekijken hoe leerlingen die daartoe in staat zijn, ondersteund kunnen worden in het zelfstandig of begeleid (leren) reizen met fiets of openbaar vervoer. Ook participeert de school in een klankbordgroep Leerlingenvervoer (gemeente ‘s-Hertogenbosch).

 

Nieuws 2

Kalender 2