Medische zorg en gezondheid


Verpleegkundige zorg
De zogeheten ‘voorbehouden handelingen’ worden alleen na schriftelijke toestemming van ouders uitgevoerd. Dit gebeurt door speciaal geschoolde onderwijsassistenten, onder verantwoordelijkheid van de revalidatiearts. Daarnaast hanteren wij een aantal medische protocollen, onder andere rond epilepsie, diabetes en medicijngebruik.

Verzorging
Onderwijsassistenten hebben als hoofdtaak de verzorging van de leerlingen. We verzoeken u altijd voor voldoende verschoning en extra kleding voor uw kind te zorgen. U kunt altijd informeren hoe we te werk gaan om zelfstandig naar het toilet gaan te stimuleren en welke hulpmiddelen we daarbij gebruiken.

Hoofdluis
Na iedere vakantie controleren we onze leerlingen op hoofdluis. Als we hoofdluis constateren bij uw kind nemen we contact op met u op en vragen we uw kind hiervoor te behandelen. Klas- en taxigenoten en hun ouders worden op de hoogte gebracht, zodat zij kunnen helpen verdere verspreiding te voorkomen.

Medicatieverstrekking
Het verstrekken van medicatie is een risicovolle handeling. Het is zeer uiteenlopend in werking, toedieningsvorm en dosering. Wij werken daarom volgens door school opgestelde protocollen.

U moet de medicatie in de originele verpakking en voorzien van het apothekersetiket meegeven aan uw kind. Over veranderingen in het medicijngebruik moet u contact opnemen met de onderwijsassistent. Wijzigingen worden opgenomen in de medicijnlijst die door u moet worden ondertekend. De lijst is een onderdeel van de leerlingmap in de klas.

Nieuws 2

Kalender 2