Gym en zwemmen


Sportkleding
Voor de gymlessen van de 7/8-14 jarigen en het VSO is gymkleding – een T-shirt, sportbroek en gymschoenen – verplicht. Als uw kind gebruik maakt van een rolstoel tijdens de gymles is een T-shirt voldoende. Ook is het fijn als meisjes met lange haren deze in een staart kunnen doen.

Gymschoenen moeten voorzien zijn van witte of donkere zolen die niet afgeven! Voor leerlingen met aangepaste schoenen is het in sommige gevallen niet mogelijk om gymschoenen te dragen. Deze leerlingen zijn bekend bij de docenten Bewegen en Sport.

Voor de zwemles zijn zwemkleding en twee handdoeken verplicht.

Douchen
De leerlingen hebben de mogelijkheid zichzelf na de gymles op te frissen. Er kan gedoucht worden, maar dit is niet verplicht. Leerlingen kunnen zich ook door middel van een washandje opfrissen. Alleen het gebruik van een deodorantroller is toegestaan!

Zwemmen
Het zwemmen staat vermeld in de kerndoelen en dus bieden we het alle leerlingen van de school aan. Zij krijgen vier jaar zwemonderwijs op school, in principe van hun 6e tot hun 10e jaar.

Wij onderscheiden vier groepen leerlingen:

  1. Leerlingen die een zwemcertificaat of zwemdiploma (A of B) kunnen behalen. Zij krijgen zwemles van hun 6e tot hun 10e jaar. Zodra een leerling B heeft behaald stopt het zwemmen, ongeacht de leeftijd. Het kan zijn dat het zwemonderwijs voor een leerling, gezien zijn persoonlijke ontwikkelingsperspectief, voor een periode van een of twee jaar wordt verlengd. De beslissing hierover nemen we in overleg met de Commissie van Begeleiding.
  2. Leerlingen die zonder drijfmiddelen kunnen leren zwemmen in diep water, maar die niet aan de eisen van het A-diploma kunnen voldoen. Zij krijgen zwemles van hun 6e tot hun 10e jaar. Ook hier geldt dat de periode van het zwemonderwijs in overleg met de Commissie van Begeleiding (CvB) met een of twee jaar kan worden verlengd.
  3. Leerlingen die behoren tot de groep van ernstig meervoudig beperkten (EMB-groep). Voor hen is het zwemmen gericht op bewegen, ervaren van en ontspannen in het water (BEO). Bij deze leerlingen is het zwemmen 1 keer per week geïntegreerd in hun rooster als ervaringsgerichte activiteit, ongeacht hun leeftijd.
  4. Leerlingen voor wie het zwemmen onderdeel vormt van het vak bewegingsonderwijs. Dit zijn veelal rolstoelgebonden leerlingen die in het water meer mogelijkheden hebben om zich te bewegen. Voor hen is het zwemmen bedoeld om hun mobiliteit op te bouwen en te behouden en om hun conditie te verbeteren. In overleg met de CvB kiezen we voor deze groep leerlingen voor 1 keer per week zwemmen en 1 keer per week gymles (in plaats van 2 keer per week gymles), ongeacht hun leeftijd.

Diplomazwemmen
We sluiten aan bij het programma van de Nationale Raad Zwemdiploma’s. Daardoor kunnen leerlingen die daartoe in staat zijn hun officiële zwemdiploma via de school halen. Dit vindt plaats in een ander zwembad, omdat het schoolzwembad niet aan de eisen voldoet voor diplomazwemmen.

Wanneer een leerling in aanmerking komt voor een officieel zwemdiploma (A, B) of zwemcertificaat (A, B) brengen we ouders door middel van een brief hiervan op de hoogte. In deze brief vragen we of ouders en leerling mee willen doen met het diplomatraject. Dit traject bestaat uit drie keer oefenen en, als aan de voorwaarden wordt voldaan, diplomazwemmen.

Aan het afzwemmen zijn kosten (ongeveer 30 euro) verbonden.

Nieuws 2

Kalender 2