Mytylschool Gabriel

Welkom bij Mytylschool Gabriël

Mytylschool Gabriël is een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. Een school die bruist van het leven en midden in een samenleving staat die continu aan verandering onderhevig is. Ons belangrijkste doel is onze leerlingen zodanig uit te rusten dat ze een plek kunnen verwerven binnen die samenleving en dat zij gezien worden als volwaardig mens.

Dat doen we elke dag met heel veel plezier, energie en toewijding, want door achterover te leunen en af te wachten kom je er niet. Vooral niet als je werkt met leerlingen met een specialistische ondersteuningsbehoefte, die een lichamelijke of een meervoudige beperking hebben of een chronische/langdurige ziekte.

Naast coachend, begeleidend en docerend zijn we ook ondernemend. Vanuit die rol hebben we de ambitie om het beste uit elk individueel kind en jongere te halen. Daarom zijn we altijd aangesloten op de nieuwste inzichten en gaan geen we uitdaging uit de weg. Niet omdat het moet, maar omdat dat onze basishouding is. Én omdat we door onze jarenlange ervaring weten dat we de leerlingen zo het beste verder helpen.

Elke dag worden we opnieuw uitgedaagd om dit zo goed mogelijk te doen. Door de leerlingen maar ook door onszelf. Omdat we weten dat je alleen resultaat bereikt door verder te gaan waar anderen opgeven.

Meer lezen

Kerstviering

Sint op bezoek!