WIJ STAAN OP!

wij_staan_op

Beste ouders,
Het zal u niet zijn ontgaan: Er is op dit moment veel publiciteit rond de plannen van staatsecretaris van Ark met betrekking tot de overgang van loonkostensubsidie naar loondispensatie. U bent ongetwijfeld op de hoogte van de consequenties voor onze leerlingen, als zij de arbeidsmarkt gaan betreden. Wij vinden de gevolgen bijzonder onwenselijk.
We roepen daarom iedereen op die het eens is met ons om de petitie “WIJ STAAN OP” te ondertekenen:
https://petities.nl/petitions/wij-staan-op-gelijke-kansen-op-de-arbeidsmarkt?locale=nl.

Nieuws 2

Kalender 2