Nieuws van Tolbrug

Tolbrug2.fw

Vanaf de meivakantie wordt in het therapeutische peuterprogramma (TPP) gebruik gemaakt van een digitaal ouderportaal. Dit kan worden vergeleken met het welbekende Klasbord. Na de zomervakantie zal dit ook worden geïntroduceerd bij de kleuters van de school die in behandeling zijn bij de revalidatie. We denken hiermee de communicatielijnen tussen ouders en het behandelteam korter en directer te maken, waarbij we ook foto’s/filmpjes via een beveiligde omgeving kunnen delen. Middels gebruik van iPad, smartphone en/of computer kunnen ouders op de hoogte worden gesteld van ontwikkelingen van hun kind.
Betrokken ouders zullen in augustus/september verder worden geïnformeerd over gebruik en mogelijkheden.

De kinder- en jongerenunit van Tolbrug hanteert sinds kort nieuwe mailadressen voor communicatie m.b.t. de revalidatie:
• Poli-at@tolbrug.nl: voor zaken die de arts of het medisch secretariaat betreffen
• Balie-at@tolbrug.nl: voor alle andere zaken

Nieuws 2

Kalender 2