Mytylschool Gabriel
Home > Organisatie > Werken bij Mytylschool Gabriël

Werken bij Mytylschool Gabriël

Vacature orthopedagoog/psycholoog

Wij zijn per januari 2020 op zoek naar een:

Orthopedagoog/psycholoog voor leerroute 1/2 (WTF 0,6)

Het betreft een jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband.
De werkdagen zijn op donderdag en de overige 2 dagen in overleg.

FUNCTIE-INHOUD:
• De orthopedagoog/psycholoog (gedragsdeskundige) is in de structuur van de leerlingenzorg lid van de Commissie van Begeleiding en heeft daarin ook de verantwoordelijkheden zoals deze omschreven zijn in de wet: richting gevend, ondersteunend en uitvoerend. Taken hierbij zijn o.a. diagnostiek en begeleiding.
• De gedragsdeskundige:
– is richtinggevend ten aanzien van orthopedagogisch en orthodidactisch handelen;
– is adviserend en begeleidend naar leerkrachten t.a.v. de individuele leerlingzorg en realisatie van het ontwikkelingsperspectief;
– verricht psychologisch/orthopedagogisch onderzoek;
– is verantwoordelijk voor en belast met het aanvragen van de TLV’s.
• Daarnaast participeert hij/zij vanuit het SO en VSO in diverse werkgroepen.

FUNCTIE-EISEN:
• opleiding orthopedagogiek of psychologie op academisch niveau, aangevuld met een psychodiagnostische bevoegdheid;
• affiniteit met leerroute 1/2 is een voorwaarde en ervaring met de doelgroep is een pré;
• kennis van de huidige onderwijsontwikkelingen;
• handelend en denkend vanuit een strategische visie op Passend Onderwijs;
• enkele jaren ervaring in het (speciaal) onderwijs;
• gericht op samenwerking in een multidisciplinair team en het verbinden van verschillende organisaties binnen Atlent en daarbuiten.

Salariëring en overige arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO-PO in schaal 11.
Klik hier voor een uitgebreide functie-omschrijving.

Voor informatie over de inhoud van de functie kunt u van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren contact opnemen met Igna van der Cammen, schoolleider VSO/Leerroute 1 en/of Patricia Suèr, gedragsdeskundige. Zij zijn telefonisch te bereiken op nummer 073-8519100.

Sollicitaties kun je tot en met 11 november 2019 richten aan de sollicitatiecommissie Mytylschool Gabriël: vacature@mytylschool-gabriel.nl.
De gesprekken vinden plaats op woensdag 20 november 2019.

Terug naar boven

Vacature lid Raad van Toezicht

Gezien de profilering en de aanwezige deskundigheid op dit moment zoeken wij per 1 april 2020 een:

Lid Raad van Toezicht

met:
• Een financieel-economische achtergrond
• Een toekomstgerichte en ondernemende visie
• Affiniteit met onderwijs
• Een relevant netwerk

De Raad van Toezicht wil van toegevoegde waarde zijn voor leerlingen, medewerkers, bestuur/organisatie en maatschappij.
De visie op het toezicht is gebaseerd op het waarde gericht toezicht zoals beschreven in Code Goed Bestuur PO. Van belang hierbij is voor de RvT:
• De focus van het toezicht is gericht op leerlingen/ouders, medewerkers en innovatie.
   Het schoolplan heeft daarbij een centrale rol conform het (vernieuwde) toezichtkader van de inspectie.
• Elke toezichthouder is een professional. Hij/zij onderschrijft de drie kernwaarden van Stichting Gabriël: Ambitieus, Eigen-wijs, Authentiek en handelt hiernaar.
• Elke toezichthouder is ondernemend, werkt goed samen (onderling binnen de raad en met de directeur-bestuurder) en ontwikkelt zich voortdurend.
• Elke toezichthouder onderstreept het programma ‘Code Goed Bestuur PO’ en handelt daarnaar.

INLICHTINGEN EN VERDERE PROCEDURE
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Wim Peters, toekomstig voorzitter Raad van Toezicht. T. 0682001705.
Uw reactie ontvangen wij graag uiterlijk 18 november 2019. U kunt deze mailen naar Coby Lambrichts, directiesecretaresse (c.lambrichts@mytylschool-gabriel.nl). De gesprekken vinden plaats op donderdag 12 december.

Geen Acquisitie

Terug naar boven

Open sollicitaties

Terug naar boven

Informatie opleidingen

Terug naar boven

Nieuws 2

Kalender 2