Mytylschool Gabriel
Home > Onderwijs > Voor de schoolverlaters

Voor de schoolverlaters

Voorlichting werk en mogelijkheden

Terug naar boven

Eindverslag

In navolging van artikel 43 van de Wet op de Expertisecentra wordt voor iedere leerling die de school verlaat een eindverslag opgesteld. Dit gebeurt in overleg met het onderwijzend personeel en de Commissie van Begeleiding.

Op het moment dat een leerling de school verlaat, ontvangen ouders ten behoeve van de toekomstige school, arbeidsplaats of vorm van dagbesteding de volgende documenten:

  • het meest recente ontwikkelingsperspectief;
  • het meest recente psychodiagnostisch onderzoeksrapport;
  • het meest recente handelingsplan, inclusief evaluatie;
  • het onderwijskundig eindverslag.
Terug naar boven

Nazorg

Zoals door de Wet op de Expertisecentra verplicht is, wordt op Mytylschool Gabriël gestructureerd nazorg geboden aan leerlingen die vanuit het VSO uitstromen. Tot twee jaar na schoolverlaten vinden vaste contactmomenten plaats. Hierbij neemt, afhankelijk van de leerroute, de arbeidstoeleider of maatschappelijk werkende telefonisch contact op met (de ouders van) de oud-leerling en informeert of de plaatsing op het vervolgonderwijs, de dagbesteding of de arbeidsplaats naar verwachting verloopt. Wanneer hulpvragen bestaan, geeft Mytylschool Gabriël advies en/of verwijst door naar een geschikte instantie. Hiernaast kunnen oud-leerlingen, hun ouders en de uitstroombestemming contact opnemen met de arbeidstoeleider of maatschappelijk werkende van Mytylschool Gabriël voor vragen over vervolgonderwijs, arbeid of dagbesteding.

Terug naar boven

Nieuws 2

Kalender 2