Mytylschool Gabriel
Home > Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Van Keinds af aon!

Carnaval 2018 in beeld!

Terug naar boven

Hockeytoernooi 2018

Donderdag 25 januari is weer het jaarlijkse hockeytoernooi gehouden samen met de mytylscholen uit Eindhoven en Tilburg, wederom in sporthal de Schutskamp. Omdat de hal naast onze school ligt kwamen veel klassen de leerlingen die meededen even aanmoedigen. Van 10.00 tot 14.00 uur werd er volop gestreden in verschillende poules, waaronder leerlingen t/m 12 jaar, leerlingen ouder dan 12 jaar en twee poules waarin rolstoelhockey werd gespeeld. Het was weer een gezellige drukte en in de kantine werd er lekker gerelaxt en gegeten. De wedstrijden werden gefloten door studenten van de Fontys Sporthogeschool. Een leuke kennismaking voor hen met onze doelgroep. Aan het einde van het toernooi gingen de nummers 1 uit iedere poule met een beker naar huis en voor iedereen was er een vaantje. Den Bosch veroverde 2 eerste plaatsen!
Het was een erg leuke en geslaagde dag en we willen iedereen bedanken voor zijn/haar hulp.

Terug naar boven

3 nieuwe typekanjers!

Op woensdag 31 januari hebben Nander Ouwerkerk, Justin Angulo Orobio en Daan Mouhib hun type-examen gehaald. Geweldig gedaan alledrie! In het leslokaal ontvingen de kinderen na afloop hun diploma in bijzijn van ouders en leerlingen. Vlak voor de zomervakantie wordt opnieuw een examen gepland. Wie daaraan mag deelnemen hoort dat enkele weken van de voren.

Terug naar boven

Niet Voor Watjes! Magazine

Verhalen over durven en doen in het eerste Niet Voor Watjes! Magazine
‘Ik doe het gewoon’, dacht Pascal, vlak voordat hij met rolstoel en al met een kabelbaan naar beneden zeilde. Hij vertelt er over in nummer 1 van het Niet Voor Watjes! Magazine van Mytylschool Gabriel in Den Bosch, dat op 21 december is gepresenteerd tijdens de kerstborrel van de school.

Steeds een stapje verder
Pascal is een van de leerlingen, docenten en ouders die aan het woord komen over uitdagingen en hoe ze daar mee om gaan. Verhalen over lef, eigenwijsheid en ambitie. Daarmee getuigen ze van de aanpak van de school. ‘Niet pamperen’, ‘als je problemen tegenkomt leer je ook oplossingen bedenken’ en ‘steeds een stapje verder, het is tof als dat lukt’, zijn uitspraken die langs komen.
Bekijk het zelf in de online versie van het magazine.

Terug naar boven

Jaarwisseling

Bij het schrijven van het voorwoord voor de laatste nieuwsbrief van 2017 merk ik dat ik terugkijk en alvast een beetje vooruit. In 2017 hebben onze leerlingen allemaal op hun eigen manier stoere, mooie en bijzondere dingen gedaan. Aan het einde van deze week ontvangt u het eerste ‘Niet voor Watjes Magazine’. Hierin staan een paar van deze bijzondere verhalen beschreven. Wij vinden het fantastisch dat de leerlingen, ouders en medewerkers hieraan hebben bijgedragen. Mogelijk denkt u bij het lezen terug aan een mooi moment van uw zoon of dochter afgelopen jaar.
Ook kijk ik alvast even vooruit en maak ik van de gelegenheid gebruik u te wijzen op de inspiratiesessies op 9 en 18 januari 2018. Bijeenkomsten waarin we met ouders en medewerkers doorpraten over de ontwikkelingen in de maatschappij en wat dat betekent voor ons onderwijs. Hoe zorgen wij er voor dat uw zoon of dochter straks de juiste kennis en ervaring heeft opgedaan? In deze nieuwsbrief vindt u een uitnodiging voor deze bijeenkomsten. Een aantal van u heeft zich al aangemeld, maar we hopen op een grote opkomst.
Tot slot een klein gedichtje met een wens voor u en uw kinderen, onze leerlingen.
Ik wens:

Oooooh’s en Aaaaah’s, gaan zonder maar
Kriebels in je buik, de wind door je haar
Pyjamadagen, plannen om te smeden
Twinkelende ogen, uit eten zonder reden
Koffie in de lentezon, vuurtjes die branden
Verse lakens, dagen met goede randen
Even van de wijs, wat flierefluiten
Veel lief en zacht, de bloemetjes buiten
Iets nieuws om van te leren, een schaterlach
De sterren en de maan, iemand die vraagt hoe was je dag

Fijne feestdagen en een gezond 2018!
Inge Oelen
directeur-bestuurder

Terug naar boven

Uitnodiging Inspiratiesessies

Graag nodig ik u uit voor één van de twee inspiratiesessies die we in januari gaan organiseren. Bij deze sessies denken we samen na over de toekomst van de school om zo ons nieuwe schoolplan te gaan vormgeven. De inspiratiesessies zijn bedoeld voor ouders en medewerkers. Door middel van verschillende werkvormen komen we tot de mooiste en beste ideeën voor de school en haar toekomst.
De bijeenkomsten zijn op dinsdag 9 januari en donderdag 18 januari 2018, steeds van 17.30 uur tot ongeveer 21.00.
Klik hier voor uitgebreide informatie en om u aan te melden.

Met vriendelijke groet,
Inge Oelen

Terug naar boven

Schoolfotograaf

In de nieuwsbrief van juli jl. hebben we u geïnformeerd over de schoolfotograaf. Dit naar aanleiding van de evaluatie die er is geweest, omdat deze fotograaf nieuw was op onze school. Er is gekeken welke verbeteringen/veranderingen er doorgevoerd konden worden.
Afgelopen oktober is de fotograaf opnieuw geweest. Het is de fotograaf niet gelukt om de gemaakte afspraken door te voeren. Dit heeft bij sommige klassen nogal wat vertraging opgeleverd met het bestellen van de foto’s. Helaas was er ook ontevredenheid over de kwaliteit van sommige (groeps-)foto’s.
Dit betekent dat we voor komend schooljaar niet verder gaan met deze fotograaf en op zoek gaan naar een nieuwe schoolfotograaf.
Petra Koerts

Terug naar boven

Dag Sinterklaas!

Sinterklaas heeft dinsdagmiddag 5 december met zijn Pieten een bezoek gebracht aan onze school. Het was een gezellige middag!
We hebben samen sinterklaasliedjes gezongen en gedanst. Natuurlijk had Sinterklaas ook nog cadeautjes meegenomen voor de kinderen. In een aantal klassen is Sinterklaas met zijn Pieten ook nog op bezoek geweest. Helaas zijn ze nu weer onderweg naar Spanje, maar gelukkig kunnen we met elkaar terugkijken op een geslaagd sinterklaasfeest!

Terug naar boven

World Press Photo

Op dinsdag 28 november is VSO34B naar de eerste World Press Photo in Den Bosch geweest. De andere VSO34-groepen volgden een week later. Tijdens de lessen hebben de leerlingen zich voorbereid op het bezoek. Vele thema’s die in de kranten staan zijn ter discussie geweest. We hebben afspraken gemaakt over (onder andere) wat te doen bij foto’s die je niet prettig vindt om naar te kijken, hoe gedraag je je bij een tentoonstelling, wat moet je doen als je het even niet weet.
Om het bezoek meer inhoud te geven, hebben de leerlingen vragen samengesteld waardoor je beter naar een foto gaat kijken en dus beter begrijpt wat er op de foto staat. Soms moet je zoeken, soms moet je even goed nadenken. De leerlingen vonden het prettig om hiermee te werken. Medewerkers van de tentoonstelling gaven complimenten over de vragen en hadden zelfs belangstelling voor de vragenlijst.
Na een uur moesten de leerlingen bij de foto’s weggehaald worden omdat ze weer naar school moesten. De reacties van de leerlingen waren zeer positief.
Wim

Terug naar boven

Trefbaltoernooi Tilburg

Op donderdag 16 november zijn we met een team SO leerlingen gaan trefballen op Mytylschool Tilburg. Bij dit toernooi waren ook teams van Mytylschool Eindhoven aanwezig. Dus Tilburg, Eindhoven en Den Bosch streden om de bekers! Wij deden mee met de SO afdeling, we hadden helaas geen VSO team. De leerlingen vonden het heel leuk om een keer op een andere mytylschool te zijn. We hadden een heel fanatiek team met de volgende leerlingen: Jaden, Justin, Nienke, Denise, Wouter, Floris, Sem en Lina. Niet allemaal uit dezelfde klas, maar wel een echt team! Niet onverwacht waren we dan ook de sterkste en mochten we met de eerste prijs naar huis. Als afsluiting heeft een groot deel van het team nog meegedaan in een wedstrijd met VSO leerlingen van Eindhoven en Tilburg. Er werd hard gegooid, maar daar waren onze leerlingen niet van onder de indruk. Geen watjes dus! We hebben een hele leuke dag gehad en hopelijk volgend jaar met meer teams naar Tilburg.
Joost

Terug naar boven

Nieuws 2

Kalender 2