Mytylschool Gabriel
Home > Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Goed onderwijs doen we samen!

Beste ouders en verzorgers,

Schooljaar 2018-2019 is alweer 8 weken oud. Een groot aantal van u heb ik mogen ontmoeten op de algemene ouderavond begin van dit schooljaar. Ik heb u toen verteld hoe wij als 5 partners van Atlent proberen het onderwijs en de zorg vorm te geven. Dit doen wij, samen met u, om ervoor te zorgen dat uw zoon of dochter zelfbewust zijn/haar plek in de maatschappij in kan nemen. Hoe wij dat doen, ziet er uiteraard per leerling anders uit en sluit aan bij de behoefte en mogelijkheden van de leerling. Leerlingen moeten zich boven alles veilig voelen en bijzondere ervaringen opdoen in hun schooljaren.
Wij onderzoeken met enige regelmaat of u en uw zoon of dochter tevreden zijn over het onderwijs en alles wat daarbij komt kijken. Voor leerlingen gebruiken we daarvoor een speciale lijst die gericht is op sociale veiligheid. Dit doen andere scholen voor speciaal onderwijs ook. Hierdoor kunnen we ons onderwijs verbeteren en (nog) beter aansluiten bij wat uw zoon of dochter nodig heeft.
Voor u hebben we een oudertevredenheidsvragenlijst. U ontvangt na de herfstvakantie een uitnodiging om mee te doen aan dit onderzoek. Samen met de ouders van de Medezeggenschapsraad bespreken we de resultaten en ideeën om het onderwijs te verbeteren. Uiteraard informeren wij u over deze uitkomsten.
Ik hoop dat u de tijd neemt om het onderzoek in te vullen en daarmee een bijdrage te leveren aan het onderwijs van uw zoon of dochter. Goed onderwijs, dat doen we samen!

Inge Oelen
Directeur-bestuurder

Terug naar boven

Schoolfotograaf

Op maandag 12 november komt de schoolfotograaf op school. Op deze dag zullen zowel de individuele foto’s als de groepsfoto’s worden gemaakt.
Dit schooljaar worden de foto’s van uw kind door foto Koch gemaakt, een nieuwe fotograaf binnen school. We hebben voor een nieuwe fotograaf gekozen, omdat de administratieve afwikkeling bij de vorige fotograaf niet goed verliep. Wij hopen met foto Koch een fotograaf gevonden te hebben die een mooie foto van uw zoon of dochter maakt en dit ook administratief goed afwikkelt.

NB: uw kind wordt alleen op de foto gezet, indien wij hiervoor uw toestemming hebben. Heeft u hiervoor geen toestemming gegeven, of heeft u het toestemmingsformulier nog niet ingevuld, dan  wordt uw kind niet gefotografeerd! U vindt het toestemmingsformulier hier.

Terug naar boven

Nieuws vanuit de vakgroep assistenten

Veel leerlingen binnen onze school hebben medische zorg nodig. Deze zorg bestaat uit risicovolle en/of voorbehouden handelingen.
De meest voorkomende risicovolle handelingen zijn het geven van medicatie en sondevoeding.
De meest voorkomende voorbehouden handelingen zijn katheteriseren, vervangen PEG-Sonde en het injecteren van insuline. De onderwijsassistenten worden regelmatig geschoold om deze handelingen te kunnen en te mogen uitvoeren.
Alle zorgafspraken en de daarbij horende protocollen zijn vastgelegd in het medisch protocol.
Mocht u hierover vragen hebben, kunt u altijd contact met mij opnemen.

Paula Jumelet
Coördinator zorg en onderwijsondersteuning
p.jumelet@mytylschool-gabriel.nl

Terug naar boven

Cultuureducatienieuws

Achter de schermen wordt momenteel hard gewerkt aan de muziekimpuls. Onze school heeft van het Participatiefonds een subsidie van drie jaar gekregen om het muziekonderwijs op onze school een extra impuls te geven. In januari wordt er gestart met zingen en het bespelen van een instrument in alle SO345 groepen en VSO34A. De groepen die dit schooljaar niet mee doen, haken volgend schooljaar in.
Reinou Vogel, muziekdocente, organiseert samen met enkele muzikale leerkrachten van onze school het gehele project. De leerkrachten vormen de basis voor het muzikale programma. Reinou heeft in de afgelopen weken al kennis gemaakt met alle groepen. De leerlingen reageerden erg enthousiast. In januari kan ik wat vertellen over de grote muzikale lijnen die we als school gaan volgen.

Elk jaar weer komt de harmonie ‘Muziek houdt fit’ uit Schijndel een herfstconcert geven. Dit jaar hebben verschillende groepen hun eigen muziekinstrument gemaakt. Zij gaan tussen de muzikanten zitten en spelen dan lekker mee. Succes verzekerd!

Eind november bezoeken de leerlingen van VSO34 de World Press Photo in de Willem 2 fabriek. Vorig jaar was het een groot succes. De leerlingen discussieerden met elkaar over de foto’s, maar ook met de bezoekers. Van te voren hebben de kinderen al enkele lessen gehad over de foto’s en wat daaromheen gebeurt. Soms kunnen er heftige foto’s getoond worden. De leerlingen worden daar extra op voorbereid, zodat ze weten wat ze kunnen doen en hoe te handelen. In de klas worden het bezoek en de foto’s nabesproken.

Op de foto’s zie je werkstukken van verschillende groepen.

Wim Creemers

Terug naar boven

Kindcentrum Hoge Vliert, eerstelijns praktijk binnen Atlent

Kinderfysiotherapie Vught biedt Fitkids-lessen in Vught. Fitkids is een beweegprogramma opgezet door Stichting Fitkids (www.fitkids.nl) voor kinderen met een chronische ziekte, beperking of langdurige aandoening die om welke reden dan ook niet bij een reguliere sportclub terecht kunnen. Door middel van Fitkids kunnen deze kinderen, onder professionele begeleiding, trainen en bewegen in een sportieve en stimulerende omgeving. Het trainingsprogramma wordt samengesteld op de individuele behoefte van het kind. In een Fitkids-les wordt er zowel individueel (al dan niet op fitnessapparatuur), als in groepsverband getraind. In groepsverband komen allerlei soorten sport en spel aan bod. Doelen liggen bij het verbeteren van de fysieke en mentale conditie. Het sociale element is onlosmakelijk verbonden aan Fitkids.
Kinderfysiotherapie Vught verzorgt meerdere Fitkidslessen in de week voor diverse leeftijdsgroepen. Ook is er een groep voor jong volwassenen met een verstandelijke beperking. De lessen worden begeleid door een kinderfysiotherapeut en worden gegeven bij Fysiofit Vught en in de gymzaal van de Hertog van Brabantschool in Vught.
Heeft u interesse voor uw zoon of dochter, neem dan gerust contact op. Mocht u uw kind willen opgeven, dan wordt een intake-gesprek gepland en samen met u gekeken in welke groep uw kind het beste past. Kinderfysiotherapie Vught kunt U telefonisch bereiken op 073-6569863 of via www.kinderfysiotherapievught.nl of contact@kinderfysiotherapievught.nl.

Lot Oudshoorn
Kinderfysiotherapeut MPPT

Terug naar boven

De jassen van Dervis

Dit klinkt als de titel van een spannend boek, maar dat is het niet…

De moeder van Dervis, uit klas SO 4/5D, heeft twee mooie aangepaste jassen van haar zoon die niet meer gedragen worden.
Ze heeft de jassen, met een praktische sluiting op de rug, mee naar school gegeven om er andere ouders blij mee te maken.
De jassen hebben maat 152.
Ze hangen in klas SO 4/5D, als er ouders zijn die interesse hebben kunnen zij zich in die klas melden.

Terug naar boven

Zorgoppas

Onderstaand bericht sturen wij u door namens Zorgoppas:

Beste ouder,

Heb je een zorgbehoevend kind en lukt het je niet om een oppas te vinden?
Voor ieder gezin bestaat een geschikte oppas. Zorgoppas weet die voor jou te vinden. Samen kijken we wat bij jouw gezin past. Uit de gescreende oppaskandidaten selecteert Zorgoppas de beste matches. Zorgoppas gaat voor de beste match, waar je gezin langdurig plezier van heeft. Een indicatie is hierbij geen voorwaarde.
Neem een kijkje op Zorgoppas.nl; als ze je mogen helpen kun je daar je gegevens achterlaten. Zorgoppas neemt dan telefonisch contact op om je inschrijving door te nemen.

Ken je andere ouders die op zoek zijn naar een zorgoppas? Geef deze informatie dan door.
De meeste oppaskandidaten en ouders zitten ook op Facebook, te vinden via deze link.

Groetjes van Remko, Harm, Paulien, Rianne en Doreen van Zorgoppas

Terug naar boven

De week van respect

Vanaf dit schooljaar gaan we op school werken met schoolafspraken. We hebben 12 gedragsafspraken geformuleerd waar we met elkaar en met de leerlingen aan gaan werken. De afspraken zijn positief geformuleerd; we willen positief gedrag benadrukken en belonen. Bij elke schoolafspraak komt een poster en die posters zijn bijna klaar. In de week van RESPECT (4-11 november) gaan we een of twee afspraken en posters introduceren bij de leerlingen die met respect te maken hebben. Daarnaast zullen in de week van respect nog andere activiteiten plaatsvinden om te werken aan een positief en veilig schoolklimaat.

Terug naar boven

Fitkids

Fitkids is een speciaal opgezet programma voor kinderen met een chronische ziekte of beperking die te weinig beweging of moeite hebben met grof motorische vaardigheden. Tijdens het Fitkidsprogramma leert het kind dat bewegen leuk en gezond is. Er wordt getraind in kleine groepjes van maximaal 10 kinderen. Het uiteindelijke doel van Fitkids is om door te stromen naar een sportclub of activiteit.

Voor wie is Fitkids?
Fitkids is er voor kinderen van 6 tot 18 jaar met een chronische ziekte, beperking of langdurige aandoening. Hierbij kun je denken aan kinderen met astma, diabetes, cystic fibrosis, maar ook voor kinderen met een motorische achterstand, autisme of het downsyndroom.

Fitkids Kerkdriel
De groep Fitkids Kerkdriel is op zoek naar kinderen die gezellig mee komen sporten! We sporten op donderdagavond van 18:00 tot 19:00 uur bij Optisport Health Club Maasdriel, in MFC de Kreek Kerkdriel. Voor meer informatie kun je terecht bij Jorien van Santen: j.van.santen@fysiomore.nl of 0418 – 633 192.

Terug naar boven

Open dag Cruyff Foundation

Op woensdagmiddag 19 september zijn 5 leerlingen naar de open dag van de Cruyff Foundation in het Olympisch Stadion in Amsterdam geweest. Ook enkele oud-leerlingen waren aanwezig. Het was een leuke dag met heel veel sporten, van skiën tot fietsen op een tandem en van klimmen op een klimmuur tot rolstoelbasketbal! Het was heerlijk weer en alles was weer goed verzorgd. Ook waren veel ambassadeurs van de Cruyff Foundation aanwezig, waaronder Frits en Barbara Barend, freestyle-voetballer Karim Touzani, Esther Vergeer etc. De dag werd afgesloten met een optreden van rapper Josylvio!

Vaksectie Bewegen en Sport

Terug naar boven

Nieuws 2

Kalender 2