Mytylschool Gabriel
Home > Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Koningsmarkt!

De rode loper ligt uit…,want om 09.00 uur krijgen we Koninklijk bezoek van onze “eigen” Koning Willem Alexander en Koningin Maxima. Compleet met bodyguards en security worden de Koninklijke hoogheden ontvangen bij de theatertrap.
De leerlingen gaan een speurtocht doen en krijgen de opdracht om kledingstukken door de school te gaan zoeken. De Koning en Koningin nemen deze kleding in ontvangst en verdwijnen achter een groot doek. Ondertussen wordt er een “spannend” muziekje aangezet en zien we aan de schaduwen dat het koningspaar zich aan het omkleden is…!
Tadaaaaa…: daar staan ze dan……, onze enige echte Joost en Jeroen!!!
We sluiten deze hilarische act af door met zijn allen de Pasapas te dansen.
Om 12.30 uur begint de Koningsmarkt. Oranje vlaggen, ballonnen, kramen vol met prachtige zelfgemaakte spulletjes, de geur van verse popcorn, wafels, koekhappen, ranja, blikken gooien, nagels lakken, Koninkje prik en nog veel meer was er deze middag te zien!
En wat is het druk met ouders, opa’s, oma’s, broertjes, zusjes, buurvrouwen, buurmannen, ooms, tantes, de oppas en nog veel meer mensen.
De opbrengst van deze middag gaat naar Villa Pardoes (https://www.villapardoes.nl) en Gambia Child (https://www.gambiachild.nl). We kunnen al voorzichtig melden dat we ruim €1000,- hebben opgehaald!!!!!
Het precieze bedrag zal later nog bekend gemaakt worden.

Iedereen hartelijk dank voor de belangstelling en medewerking om van deze dag echt een feestdag te hebben gemaakt.

Werkgroep Koningsspelen

Terug naar boven

Aanvraag leerlingenvervoer schooljaar 2019-2020

Jaarlijks vragen ouders/verzorgers van onze leerlingen aan het einde van het schooljaar het leerlingenvervoer voor het nieuwe schooljaar rechtstreeks bij hun woongemeente aan. Steeds meer gemeenten maken hierbij gebruik van een digitaal aanvraagformulier. Wij willen u erop wijzen dat u op het aanvraagformulier aan dient te kruisen dat uw zoon/dochter naar het (Voortgezet) Speciaal Onderwijs gaat (en niet naar het SBO).

Ter onderbouwing van de aanvraag vragen sommige gemeenten nog een aanvullende schoolverklaring, een medische verklaring van de school en/of een afschrift van de Toelaatbaarheidsverklaring (TLV).
U kunt de schoolverklaring, de medische verklaring en/of een kopie van de TLV rechtstreeks aanvragen bij de leerlingadministratie van Mytylschool Gabriël via het volgende e-mailadres: leerlingadministratie@mytylschool-gabriel.nl.

Terug naar boven

Drone Cup

Op maandag 3 juni vindt bij Onderwijscentrum Leijpark in Tilburg de Drone Cup Special plaats: een heus nationaal kampioenschap drone-vliegen voor mytylscholen. Zodra wij hier weet van kregen, hebben we de koppen bij elkaar gestoken en een plan bedacht om straks met de felbegeerde cup huiswaarts te keren.
Allereerst heeft een aantal leerkrachten een masterclass gevolgd om thuis te raken in de wondere wereld van de drones. Daarna waren de leerlingen aan de beurt. En, het moet gezegd: na de eerste drone-trainingen durven we te zeggen dat we bij de Drone Cup finale in Tilburg zeker niet alleen gaan voor de veldvulling. De leerlingen leren per minuut bij! Na de vakantie, op maandag 13 mei, houden we eerst onze schoolfinales. De winnaars daarvan gaan op 3 juni naar Tilburg om onze kleuren hoog te houden.

Terug naar boven

Workshopavond voor ouders

Op dinsdag 26 maart hebben we binnen Atlent voor de tweede keer een workshopavond georganiseerd voor ouders van de mytylschool, de peutergroepen van Tolbrug en groep Oranje van de Elzengaard. De avond was wederom druk bezocht. Een grote groep ouders heeft, alvorens naar de workshops te gaan, samen gegeten. Tijdens het eten was er de gelegenheid om verschillende informatie-stands te bekijken en bij te praten en ervaringen uit te wisselen. De ouderraad van de mytylschool had er samen met Atlent voor gezorgd dat er een breed aanbod aan verschillende workshops was waar ouders zich voor konden inschrijven. Workshops die o.a. werden gegeven waren erfrecht, seksualiteit, lopen en ik ben anders dan anders. Al met al was het een avond vol inspirerende, vernieuwende en soms emotionele workshops.

Terug naar boven

Testfase Parro

We hebben de afgelopen jaren gewerkt met Klasbord als oudercommunicatiemiddel. We zijn erg tevreden met wat dit ons gebracht heeft aan eenvoudige, directe communicatie met u als ouders van onze leerlingen. Echter: we ervaren ook enkele nadelen aan het gebruik van Klasbord, o.a. dat van de beloofde doorontwikkeling in het programma niet of nauwelijks sprake is. Zo zouden we ook graag ‘één-op-één’ met u willen kunnen communiceren en zouden we ook het inplannen van oudergesprekken verder willen automatiseren. Om die reden hebben we gezocht naar een goed alternatief. We denken dit gevonden te hebben in Parro, wat gekoppeld is aan ons leerlingadministratiesysteem ParnasSys.
Op dit moment testen we Parro in een drietal klassen. Bij een positieve evaluatie van deze pilot (dat zal eind mei duidelijk zijn) gaan we het vanaf komend schooljaar schoolbreed inzetten. Uiteraard krijgt u hiervan ruimschoots op tijd bericht.

Terug naar boven

Mentelity Games 2019

“Come out to ride, it’s all about mentelity! Regardless your disability and if you have never ever visited a mountain, we get you on the slopes and take you for a ride.”

Deze zin staat op de website van de Mentelity Games en niets is minder waar. In de week van 9 t/m 12 april 2019 had ik het voorrecht om als vrijwilliger de Mentelity Games mee te ondersteunen. Een wintersport evenement voor iedereen met een lichamelijke uitdaging in Saas Grund in Zwitserland. Opgezet door de Mentelity Foundation, die is opgericht door Bibian Mentel, ex paralympisch snowboardster. Doel is om iedereen met een lichamelijke uitdaging, op welke manier dan ook, wintersport te laten beleven! Van beginner tot prof, van zitskiër tot snowboarder, van geskied worden tot jumpen op de big air bag! Er was voor iedereen wat wils. Beginnerslessen, gevorderden clinics, raggen in de sneeuw onder begeleiding van paralympiërs, maar ook les in het begeleiden van mensen in een zitski. Wat een verhalen, wat een indrukken, wat een diversiteit aan lichamelijke uitdagingen, wat een materiaal, wat een mogelijkheden, wat een emoties!
Wat heb ik genoten van alle vrijwilligers en deelnemers. We hebben er samen een onvergetelijke ervaring van gemaakt! Foto’s zeggen meer dan woorden dus bij deze een kleine impressie!
Volgend jaar worden de Mentelity Games georganiseerd op 25-26-27 maart 2020. Wederom in Saas Grund in Zwitserland. Durft u met uw zoon/dochter de uitdaging aan te gaan? Kijk maar eens op: www.mentelityfoundation.org, www.mentelitygames.com of op Facebook. Je kunt voor aangepaste skireizen ook terecht bij: www.vgw-online.nl, www.shos.nl en www.stoerwinterweken.nl.
Ilse van de Rijdt (vakleerkracht Bewegen en Sport)

Terug naar boven

Digitalisering op Mytylschool Gabriël

De afgelopen jaren heeft de rol van ICT binnen het onderwijs een enorme vlucht genomen. Ook binnen Mytylschool Gabriël heeft dit geleid tot een aantal zichtbare en onzichtbare veranderingen t.o.v. zo’n 7 jaar geleden, toen we ons nieuwe gebouw betrokken. Een paar voorbeelden:
• In iedere klas hangt een digitaal schoolbord;
• We maken volop gebruik van iPads en Chromebooks;
• We hebben een steeds uitgebreider aanbod aan spellen en materialen rondom (o.a.) virtual reality, programmeren en digitaal muziek maken;
• In nagenoeg elke (nieuwe) lesmethode wordt een flink deel van de lesstof digitaal aangeboden; sommige methodes bieden niet eens meer werkboeken; alles gebeurt digitaal. Nieuwe methodes worden bij ons mede op die mogelijkheden geselecteerd;
• We communiceren met u via onze digitale kanalen, zoals Klasbord en deze Nieuwsbrief.

Wat zijn onze plannen voor de komende jaren?
Wij hebben als school het streven om op ICT- en innovatiegebied een plek ‘vooraan in het peloton’ te hebben. Kortom: we gaan mee in nieuwe ontwikkelingen, die we om ons heen zien. Stapsgewijs zullen we de komende paar jaar (in eerste instantie tot 2022, de looptijd van ons actuele schoolplan) inzetten op het aanschaffen en inzetten van o.a. VR-brillen, 3D-printers en apparatuur voor foto- en filmbewerking. Daarnaast breiden we het aanbod aan ‘personal devices’ (de iPads en Chromebooks) stapsgewijs uit, per groep passend bij het aanbod in de klas en de mogelijkheden van de leerlingen.
Tenslotte weten we dat bij dit alles hoort dat we onze leerlingen niet alleen kennis laten maken met de mogelijkheden van digitalisering, maar ook met de bijbehorende gevaren, zoals nepmails, digitaal pesten, phishing en ‘fake news’. We besteden daarom ook extra aandacht aan het gebied mediawijsheid.

Ernst van Nieuwburg
Kwaliteitsmedewerker Onderwijs en ICT

Terug naar boven

Enquête “Bijdrage in ondersteuning voor leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en familie”

Aan alle ouder(s)/verzorger(s) is in februari de enquête “Bijdrage in ondersteuning voor leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en familie” gestuurd. Er zijn 50 enquêtes teruggekomen. De 7 meest voorkomende antwoorden per vraag zijn tijdens de ouderavond aan de ouders gepresenteerd. Ter plekke konden ouders d.m.v. het plakken van stickers aangeven welke onderwerpen hen het meest aanspraken. Hieronder vindt u het overzicht. Datgene waar het meest behoefte aan is staat op plaats 1, 2, 3 en 4!

Wat kunnen wij (laten) organiseren om het voor u en uw gezin makkelijker te maken?
1. Een training voor broertjes/zusjes, een brusjesdag
2. Thema-avonden, workshops over o.a. woonvormen, autisme, seksualiteit, WMO etc.
3. Rondleidingen door school voor betrokkenen en familieleden van een leerling
• Koffieochtend / inloopochtend (1x per periode of specifiek voor een klas)
• Het beschikbaar stellen van ruimtes in de avond voor o.a. ontmoetingen van ouders
• Een communicatiewijzer of sociale kaart met informatie over dagbestedingen in de buurt, buitenschoolse activiteiten etc.
• Een ruilbeurs / rommelmarkt
• Nieuwe ideeën: ontmoeten van ouders van oud-leerlingen

Wat kunnen wij buiten schooltijd (laten) organiseren voor uw zoon/dochter?
1. Een speel- / sportclubje na schooltijd of in het weekend
2. Organiseren van naschoolse workshops / activiteitenmiddagen op het gebied van: creativiteit/knutselen, techniek, muziek, (voor)leesplezier, museumbezoek, activiteiten met dieren, gamen
3. Zwemmen: recreatief en zwemles
4. Activiteiten met familieleden (opa/oma dag, bbq avond, ouder-kind activiteit)
• Voorlichting aan leerlingen over: handicap, lotgenotencontact, woonvormen, uitstroommogelijkheden
• Een jeugdsoos / disco / gamen voor VSO-leerlingen
• Organiseren van voorstellingen, talentenjacht, knoopgala
• Nieuwe ideeën: naschoolse opvanggroep voor EMB, taxi afspreekbus

Ook zullen we binnenkort met de leerlingen in gesprek gaan on hun wensen en ideeën te inventariseren. Wordt vervolgd!

Terug naar boven

Type-examen

Op woensdag 23 januari deden vier kinderen eindexamen typen. Op de foto van links naar rechts drie van hen: Lina, Jeroen en Chris. ’s Ochtends had ook Janita al met succes examen gedaan. Alle kinderen behaalden een diploma. Super goed gedaan!
Allemaal van harte gefeliciteerd met het behalen van je diploma!

Terug naar boven

Nieuwe zwemvliezen

Mede m.b.v. het geld van de Grote Club Actie hebben we kortere zwemvliezen kunnen aanschaffen voor in het zwembad! Hiermee kunnen we de crawl-beweging van de benen beter oefenen met veel leerlingen!

Vaksectie Bewegen en Sport

Terug naar boven

Nieuws 2

Kalender 2