Mytylschool Gabriel
Home > Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

(Rolstoel)Hockeytoernooi 2019

Op dinsdag 29 januari is er in sporthal de Schutskamp zaalhockey gespeeld door 6 teams uit Tilburg, 4 teams uit Eindhoven en maar liefst 14 teams van Mytylschool Gabriël! Het was wederom een gezellige en enerverende dag. Acht studenten van de Fontys opleiding sportkunde hielpen als scheidsrechter of medecoach. Veel jonge leerlingen van het SO deden voor de eerste keer mee. Het was een geweldige belevenis met alles erop en eraan! Van frietjes eten in de kantine tot mooie spandoeken op de tribune. Van tranen van blijdschap tot tranen door het verliezen van een wedstrijd. Van heel veel supporters (opa’s, oma’s, ouders) tot superfanatiek en behulpzaam personeel. Al met al weer een dag om met een goed gevoel op terug te kijken. Den Bosch sleepte drie 1e prijzen binnen, Tilburg ook drie en Eindhoven ging er met 1 eerste prijs vandoor! Iedereen kreeg een mooie medaille!

We hebben allemaal vooral genoten van wat iedereen allemaal kan en laat zien op zo’n dag! Top!

Vaksectie Bewegen en Sport

Terug naar boven

Kerstviering

Vrijdag voor de kerstvakantie hebben we een erg gezellige kerstviering gehad op school. De leerlingen werden vanuit de taxi’s ontvangen door de Kerstman, Jozef, Maria en de herder met zijn schapen. Vervolgens is er per leerroute een gevarieerd programma geweest. Leerroute 1 heeft bijvoorbeeld genoten van een voorstelling, leerroute 3/4/5 heeft klasoverstijgende activiteiten gedaan, zoals kerstgym, knutselen of een kerststukje maken. Bij de kleuters hebben ze nog hard geoefend voor het toneelstukje wat ze in de middag hebben opgevoerd voor de ouders.

Binnen alle leerroutes hebben de leerlingen (en hun ouders/verzorgers) gezorgd voor heerlijke hapjes voor bij de lunch. Tijdens de lunch hebben nog veel klassen een bezoek gehad van ons eigen kerstkoor. Na de lunch was er als klap op de vuurpijl nog een speciaal gastoptreden bij de theatertrap van The Voice Senior winnaar Jimi Bellmartin!
Verder zijn de rapporten nog uitgedeeld en heeft het VSO de dag gezamenlijk afgesloten met een gezellige bingo.

Al met al kunnen we met elkaar terugkijken op een geslaagde kerstviering!

Terug naar boven

Sint op bezoek!

5 december was het eindelijk zover. Sinterklaas kwam met zijn Pieten bij ons op bezoek. Wat was het een feestje!
We hebben samen sinterklaasliedjes gezongen en gedanst op muziek.
Natuurlijk had Sinterklaas ook nog cadeautjes meegenomen voor de kinderen. In een aantal klassen zijn de Pieten ook nog op bezoek geweest.
We kunnen met elkaar terugkijken op een geslaagd Sinterklaasfeest!
Tot volgend jaar!

Terug naar boven

Tevredenheidsonderzoek

Omarm het moment!
Een prettige sfeer op school, contact van school met ouders, goed onderwijs en duidelijke herkenbaarheid in onderwijsland. Dat zijn een paar ‘uitblinkers’ die uit het tevredenheidsonderzoek van mytylschool Gabriël naar voren komen. Op onderling kennis delen, vernieuwende ICT, maatschappelijke ontmoetingen en werkdruk kunnen we nog meer bereiken. Gelukkig staan deze onderwerpen al in ons jaarplan voor 2019, zodat daar veel aandacht voor is. Daarnaast kiezen we voor inspelen op kansen die zich zomaar voor kunnen doen: omarm het moment!

Uitkomsten bespreken
Een gezelschap van circa 15 mensen boog zich begin december over de uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek: ouders uit de MR, intern begeleiders, onderwijzend personeel, medewerker externe dienst, ondersteuning en management gingen onder leiding van B&T (uitvoerder onderzoek) aan de slag. De aanwezigen lazen ter plekke de uitslagen en bepaalden samen welke onderwerpen interessant waren om verder te bespreken. Er werd geschreven, besproken, verdiept en bevraagd.
Het onderzoek is gehouden onder diezelfde groepen mensen, aangevuld met organisaties waar we mee samenwerken. Onderwerpen zijn de sfeer op school en de doelen waar we als school aan werken: zelfbewuste leerlingen, onderscheidend en eigentijds, kansen zien en ondernemen en sterker door samenwerken. Ontzettend fijn dat veel mensen de moeite hebben genomen het in te vullen!

Positieve resultaten
Over het geheel zijn de resultaten positief. Medewerkers geven gemiddeld een rapportcijfer van 7,6 en ouders een 7,9. De cijfers liggen vrijwel allemaal wat hoger dan die bij andere scholen in het speciaal onderwijs.
Een aantal uitslagen roept ook vragen op. Hoe kan het dat de scores op één onderwerp soms zo verschillend zijn? Vat de ene groep de vraag anders op dan de andere, of beoordelen zij de situatie anders? We gaan dat verder uitzoeken.

Jaarplan 2019
Al pratend hebben we meer inzichten gedeeld. Bijvoorbeeld dat de onderwerpen die meer aandacht van ons vragen al in het jaarplan voor 2019 staan. Dat bevestigt mooi dat we de goede dingen aanpakken. Bovendien hebben we daardoor het hele jaar aandacht voor deze punten. Dat is beter dan dat we een min of meer losse actie doen.
Ook was er veel bevlogenheid over ‘maatschappelijke ontmoetingen’; leerlingen in contact brengen met leerlingen van regulier onderwijs en meer stage- en werkplekken buiten school zoeken bijvoorbeeld. In de praktijk is dat overigens nog wel eens lastig.

Onderzoek leerlingen
Onder leerlingen is een apart onderzoek gehouden, over sociale veiligheid op school. Dit gebeurt op alle scholen in Nederland. Vragen gaan over het schoolklimaat; vind je het leuk en fijn op school of ben je juist bang, wat vind je van je docent en word je gepest? Over het algemeen levert dit goede scores op. Rond de 3.3, waar je maximaal 4 punten kunt geven.

Hoe verder
De uitkomsten van het leerlingenonderzoek bespreken we in januari in de klas. Als het nodig is gaat de klas aan de slag met de onderwerpen die daar spelen.
Met medewerkers en MR bespreken we de onderwerpen die we nu hebben gehaald uit het onderzoek onder collega’s en organisaties waar we mee samenwerken. Vragen zijn: herkennen jullie de onderwerpen? En zijn er punten waar we als eerste mee aan de slag moeten gaan?

Kort nadenken en dan doen!
In de tussentijd kunnen we ook al wat doen. Onderwerpen als ‘maatschappelijke ontmoetingen’ of ‘werkdruk’ hebben niet één oplossing. Veel heeft te maken met onze eigen houding, de keuzes die we maken en de kansen die we benutten. Wat wel duidelijk is: de bevlogenheid en het werkplezier zijn een goede motor om dingen te bereiken.
Een aanpak van kort nadenken en dan vooral dóen past goed bij onze school. Er gebeurt ook al best veel. Daarom hebben we afgesproken: zie je een kans, spring er op in en omarm het moment. Al doende bereiken we samen steeds meer!

Terug naar boven

Ouderavond 26 maart

Afgelopen schooljaar hebben we een succesvolle ouderavond gehad met verschillende workshops. Daarom willen we de ouderavond dit schooljaar op dezelfde manier organiseren, met nieuwe actuele en inspirerende onderwerpen. De ouderavond wordt dit schooljaar gehouden op dinsdag 26 maart 2019; reserveert u deze datum alvast in uw agenda!
Vanaf 18:00 uur is het mogelijk om gezamenlijk een broodje met soep te eten, waarna om 19:00 uur de 2 workshoprondes zullen starten. Er zal wederom geprobeerd worden om voor iedereen een passend en interessant aanbod te creëren. Mocht u zelf nog specifieke ideeën, wensen en/of behoeften hebben voor bepaalde workshops, dan kunt u deze mailen naar: a.vd.rijt@mytylschool-gabriel.nl.
De definitieve uitnodiging volgt in januari.
Anke van de Rijt

Terug naar boven

Leren op Locatie (LOL)

Vanaf 12 november zijn 9 studenten van het Koning Willem 1 College (KW1C) binnen onze school gestart om te leren in de praktijk. Het zijn eerstejaars studenten van de opleiding ‘Maatschappelijke Zorg’.
De studenten zijn, tot het einde van dit schooljaar, 4 dagen hier op school en 1 hele dag op het KW1C zelf, waar zij les krijgen. Op de dagen dat zij hier zijn, krijgen ze nog 2 dagdelen les van docenten van het KW1C. Uiteindelijk blijven er in totaal 3 hele dagen over voor het leren in de praktijk. Zowel in de klassen als op andere plekken (bijv. bewegingsonderwijs) worden deze studenten ingezet.
De studenten worden begeleid door het klassenpersoneel en overkoepelend door twee LOL-coaches, Paula Jumelet en Ines van Oort. We zijn op het moment van schrijven drie weken verder en de studenten hebben een goede start gemaakt. Ze zijn erg enthousiast over de klassen, de kinderen en de collega’s met wie ze samenwerken en dat geldt andersom ook.

Waarom deze leervorm?
Binnen de MBO opleidingen is er een verschuiving in de manier van leren van (een deel van) de studenten. Dit maakt dat ook het KW1C andere leervormen ontwikkelt. Leervormen waarin studenten de kans krijgen om op een voor hen passende wijze hun talenten te ontplooien en hun vak te leren. Dagcentrum de Eygenweg werkt sinds 2 jaar met groepen studenten van het KW1C. De medewerkers, cliënten en de stagiaires zelf zijn heel enthousiast; studenten ervaren het als een geweldige manier om hun vak te leren en de medewerkers en cliënten van de Eygenweg zijn heel blij met de extra ondersteuning die zij van de studenten krijgen.

Ines van Oort en Paula Jumelet

Terug naar boven

World Press Photo

De VSO34-klassen hebben een bezoek gebracht aan de World Press Photo tentoonstelling in de Willem II fabriek in Den Bosch. Een goede voorbereiding ging vooraf, omdat de foto’s soms schokkend kunnen zijn. De leerlingen konden in de klas en in de Willem II hun ideeën en gevoelens goed verwoorden. De begeleiders van de expositie discussieerden met onze leerlingen over de foto’s. Voor de oudste groepen was dit de tweede keer, maar ook nu waren ze onder de indruk van de gebeurtenissen die in onze wereld plaatsvinden. Onze foto’s geven een impressie van het bezoek.
Wim Creemers

Terug naar boven

Zwemschool Sneller Leren Zwemmen

Wat leuk dat wij een plaatsje in deze nieuwsbrief hebben gekregen. Omdat we vanaf februari 2019 een aantal dagen per week in het zwembad van Atlent zijn, kunnen we op deze manier gelijk van de gelegenheid gebruik maken ons even voor te stellen. Sneller Leren Zwemmen is een gerenommeerde zwemschool met meerdere locaties in het land waar wij onze zwemcursussen verzorgen. En wij zijn heel blij dat we vanaf het komend jaar hier ook Atlent in ’s-Hertogenbosch aan toe kunnen voegen. Kinderen uit de omgeving komen vanaf februari bij ons hun zwemdiploma halen en wie weet ook uw zoon of dochter. Wij geven op onze andere locaties ook zwemles aan kinderen die speciaal onderwijs volgen. Wij kijken in ieder geval uit naar de samenwerking met Atlent. U kunt op www.snellerlerenzwemmen.nl meer informatie vinden over onze zwemschool. Ook krijgt u via uw zoon of dochter een folder mee. Wilt u meer weten over de zwemlesmogelijkheden? Neem dan gerust contact op, dan helpen wij u graag verder. Voor nu zeggen we…..Tot ziens!

Terug naar boven

Enquête Verstandelijke Beperking JBZ

Als een persoon met een verstandelijke beperking ziekenhuiszorg nodig heeft, dan is het belangrijk dat er in het ziekenhuis rekening wordt gehouden met de beperking. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis wil graag weten wat u daarbij belangrijk vindt. Ook zijn we benieuwd naar uw eventuele ervaringen met het Jeroen Bosch Ziekenhuis als het gaat om de zorg voor uw naaste/cliënt. Wat gaat goed? Wat kan beter?

We vragen u daarom vriendelijk om onze online enquête in te vullen. Dit vraagt ongeveer tien minuten van uw tijd. Daarmee helpt u ons enorm om de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking verder te verbeteren. Deelname is anoniem.
U start de vragenlijst door op onderstaande link te klikken. Kunt u niet op de link klikken, typ deze dan over in de adresbalk van uw webbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer):

https://surveys.enalyzer.com?pid=h3ppis2n

Heeft u nog vragen? Mail of bel mij dan gerust: n.jansen@jbz.nl, (073) 553 8446.
Bij voorbaat heel veel dank voor uw medewerking!

Met vriendelijke groet,
Niels Jansen
Marktonderzoeker Jeroen Bosch Ziekenhuis

Terug naar boven

Trefbaltoernooi

Op donderdag 29-11 zijn we met twee teams afgereisd naar mytylschool Tilburg. De vaksectie Bewegen en Sport van die school organiseerde een trefbaltoernooi voor de mytylscholen uit Tilburg, Eindhoven en Den Bosch. Er werden verschillende trefbalvormen gespeeld en er werd flink gestreden! Wat gooien die VSO-ers allemaal hard! Het SO-team van onze school wist alles te winnen en behaalde een 1e plaats. Bij het VSO waren Tilburg en Den Bosch erg aan elkaar gewaagd. Uiteindelijk werd het een mooie 2e plaats voor Den Bosch! Het was een gezellige en actieve dag!
Ilse

Terug naar boven

Nieuws 2

Kalender 2