Vervoer


Schoolvervoer
Ouders krijgen voor hun kind een vergoeding van de gemeente voor het schoolvervoer. Dit heet leerlingenvervoer. De vergoeding betreft een bekostiging voor het eigen vervoer naar school, het reizen met het openbaar vervoer of het reizen met het taxivervoer (oftewel: aangepast vervoer).

Taxivervoer
Bij aanmelding van leerlingen op onze school moeten ouders zelf het taxivervoer aanvragen bij de afdeling schoolvervoer van hun gemeente. De taxibedrijven die onze leerlingen vervoeren, zijn op de hoogte van onze lestijden en vakanties.

Bij ziekte van het kind dienen ouders zelf het taxibedrijf te waarschuwen; zo ook als het kind weer beter is.

Bij vragen of klachten over het taxivervoer dienen ouders zich te richten tot het taxibedrijf. Bij aanhoudende klachten moeten zij zich richten tot de afdeling Onderwijszaken van de gemeente waarin zij wonen. Daarnaast is de ouderraad geïnteresseerd in de klachten. Zij probeert via contacten met de vervoerder de kwaliteit in positieve zin te beïnvloeden.

Meer informatie over schoolvervoer vindt u op www.leerlingenvervoer.net. Ook de brochure ‘Vlug en Veilig naar School’ biedt speciaal voor ouders een duidelijke handreiking. Deze brochure, waaraan de BOSK heeft meegewerkt, is te bestellen bij de C.G. Raad (Chronisch zieken en Gehandicapten Raad). Als men lid is van de BOSK kan men natuurlijk ook contact opnemen met het landelijk bureau of een e-mail sturen aan info@bosk.nl

Als de leerkracht knelpunten signaleert m.b.t. het vervoer, wordt hierover contact opgenomen met de teammanager. Die zal in samenspraak met ouders en de klas bekijken wat er nodig is om de problemen op te lossen.

Omdat als gevolg van de Wet passend onderwijs veel verandert in het onderwijs, zullen gemeenten hun regelgeving (Verordening Leerlingenvervoer) opnieuw bezien en gaan aanpassen.

In ‘s-Hertogenbosch werken gemeente, ouders en scholen samen om te bekijken hoe leerlingen die daartoe in staat zijn ondersteund kunnen worden in het zelfstandig of begeleid (leren) reizen met fiets of openbaar vervoer.

 

Nieuws 2

Kalender 2