Medische zorg en gezondheid


Verpleegkundige zorg
Conform de wetgeving zullen de zogenaamde ‘voorbehouden handelingen’ (o.a. het katheteriseren van de blaas) worden uitgevoerd door hiervoor geschoolde onderwijsassistenten, onder verantwoordelijkheid van de revalidatiearts. De school en de kinderrevalidatie hebben een aantal afspraken gemaakt om een juiste uitvoering van deze handelingen te garanderen.

De voorbehouden handelingen zullen alleen met schriftelijke toestemming van ouders plaatsvinden. Daarnaast hanteren wij een aantal medische protocollen, o.a. voor kinderen met epilepsie of diabetes , maar ook ten aanzien van medicijngebruik.

Hygiënische verzorging
Onderwijsassistenten hebben als hoofdtaak de verzorging van de leerlingen. Afhankelijk van de lichamelijke beperking is het soms nodig dat leerlingen regelmatig verschoond of verzorgd worden. Het is van belang dat ouders voor hun kind, indien nodig, voor voldoende verschoning en extra kleding zorgen.

Voor wat betreft de zelfredzaamheid bij het toiletgebruik kunnen ouders altijd informeren hoe we te werk gaan en welke hulpmiddelen we daarbij gebruiken.

Hoofdluis
Op iedere school wordt van tijd tot tijd geconstateerd dat er leerlingen met hoofdluis zijn. Hoofdluis is geen schande, maar het is wel belangrijk er iets aan te doen om verdere verspreiding tegen te gaan. Zo worden alle leerlingen na een vakantie door onze onderwijsassistenten gecontroleerd op hoofdluis.

Wanneer we hoofdluis constateren zullen we direct met de desbetreffende ouders contact opnemen met de vraag hun kind daarvoor te behandelen.

Naast de ouders worden door middel van een brief ook de klasgenoten en leerlingen die reizen met dezelfde taxi op de hoogte gebracht.

Daarnaast verwachten wij van ouders dat zij de school een seintje geven als ze zelf merken dat hun kind hoofdluis heeft.

Informatie over dit onderwerp is verkrijgbaar via de leerkracht of onderwijsassistent.

Medicijnen
Het verstrekken van medicatie is een risicovolle handeling. Medicatie is zeer uiteenlopend in werking, toedieningsvorm en dosering. We gaan daar als school verantwoord mee om door te werken volgens door school opgestelde protocollen.

Ouders dienen de medicatie mee te geven aan de leerling. Over veranderingen van afspraken betreffende het medicijngebruik moet u contact opnemen met de onderwijsassistent. Wijzigingen worden opgenomen in de medicijnlijst die door de ouders wordt ondertekend. Deze vormen een onderdeel van de leerlingmappen in de klas.

Nieuws 2

Kalender 2