Vieringen en verjaardagen


Verjaardagen en traktaties leerlingen
Wanneer ouders de leerlingen uit de klas of de groep willen trakteren, verzoeken wij dit vooraf te bespreken met de leerkracht. Het kan voorkomen dat om medische of andere redenen een bepaalde vorm van traktatie minder gewenst of in het geheel niet mogelijk is. Wanneer hierover van tevoren is overlegd, kan dit mogelijke teleurstellingen bij ouders en leerlingen voorkomen. De school onderschrijft het uitgangspunt om bij traktaties zo veel mogelijk een gezonde variant te kiezen.

 

Nieuws 2

Kalender 2